Onsdag behandlet formannskapet saken om midlertidige skolelokaler

Onsdag kom saken om midlertidige skolelokaler i forbindelse med bygging av Nye Fjelltun skole opp til behandling i Formannskapet. Tirsdag behandlet også Levekårsutvalget samme sak.

I forkant av den politiske behandlingen rundt midlertidige skolelokaler var det først spesifisert at det var dagens 5.trinn som skulle gå de siste to årene på Bjørheimsbygd skole. Dette ble senere endret til at det var 6 klasser som skulle gå i Bygdå. Dette for ikke å låse til et spesifikt trinn, men antallet klasser uttalte, nylig ansatte kommunalsjef for oppvekst og levekår, Guro Harboe Ur til formannskapet.

Ved behandling av saken i levekårsutvalget tirsdag 22.10 ble rådmannens forslag(1), samt tilleggsforslag fra Trond Hjorteland, KRF(2), og Kari Førland Lauvsnes, H(3), ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 i formannskapets vedtak var et tilleggspunkt fremsatt av Petter Korneliussen (Frp) i formannskapet og ble enstemmig vedtatt. Punktet som Korneliussen fikk gjennom i formannskapet bygger på tilbakemeldinger fra foreldre til barn som bor på Idse/Idsal og som er bekymret for den lange reisetiden barna får ved å bli flyttet til Bjørheimsbygd.

Vedtaket i formannskapet:
1. I byggeperioden for nye Fjelltun skole benyttes Bjørheimsbygd skole, eksisterende D- og E- bygg og ny modulbygg ved Fjelltun skole som midlertidige skolelokaler. Det etableres modulbygg til 10 klasser ved Fjelltun skole og 6 klasser transporteres til Bjørheimsbygd skole.
2. Levekårsutvalget ber rådmannen etablere et forebyggende tilsyn på skolebussene i startfasen for å etablere en god kultur på bussen. Levekårsutvalget ber i tillegg om at det blir innført forebyggende tilsyn, dersom det skulle være behov for det, på senere tidspunkt.
3. Det er ikke ønskelig med deling av trinn mellom flere lokaliteter. Det tas spesielt hensyn til elever fra Idse dersom disse skal gå i Bjørheimsbygd.
4. Det bør vurderes å ikke la samme klassetrinn reise mer enn et år.

Legg igjen en kommentar