Onsdagens kommunestyremøte i Strand

Onsdag denne uken er det tid for årets første ordinære kommunestyremøte i Strand. Og sakslisten er derav også veldig lang.

På onsdag vil lokalpolitikerne endelig avgjøre saker som helsestasjonen på Tau, Torghuset som fritidsfabrikk, administrativt vertskommunesamarbeid med Stavanger og masse mer.

Er det noe du engasjerer deg i, men ikke ønsker å sitte i kommunestyresalen kan du se hele møtet direkte på www.strand.kommunetv.no

Her er onsdagens sakliste

– 002/20 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte

– 003/20 Oppsigelse av partnerskapsavtale med Greater Stavanger

– 004/20 Bosetting av flyktninger 2020 – bemanningssituasjonen Flyktningtjenesten NAV Strand

– 005/20 Avklaring budsjett 2020 NAV Strand

– 006/20 Endring av drift Tau helsestasjon

– 007/20 Mulighetsstudie av Torghuset som «fritidsfabrikk» for barn og unge

– 008/20 Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholdigdrikk i Strand kommune

– 009/20 Avtale om tilsyn med salgssteder som selger tobakksvarer.

– 010/20 Prioriteringsnøkkelen for fysio- og ergoterapitjenesten

– 011/20 Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om legevaktssentral på natt mellom Strand kommune og Stavanger kommune

– 012/20 Rapport – obligatorisk eierskapsforvaltning for Strand kommune – Utsatt sak 11.12.2019

– 013/20 Beredskapsplan og overordnet ROS-analyse

– 014/20 Ny 2.gangsbehandling/sluttbehandling: Detaljregulering for boligområdet Tau vest Plan 1130201509

– 015/20 Plan 1130201711 Detaljregulering for næringsområde Nordmarka nord-øst – Sluttbehandling

– 016/20 Plan 1130201801 – detaljregulering for Dalen steinbrudd – sluttbehandling

– 017/20 Plan 1130201902 Detaljplan for Ugeli – sluttbehandling

– 018/20 Omdisponering av midler ifm. energisentral på Fjelltunområdet

– 019/20 Sluttbehandling av retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

– 020/20 Utredning av skolemåltid 2020

– 021/20 Åpningstider kommunale barnehager i Strand 2020

– 022/20 Søknad om fritak fra politiske verv i klagenemnda for eiendomsskatt i perioden 2020 – 2023 – Heidi Ranveig Rydningen Eike

– 023/20 Opptak av Suldal kommune i IVAR IKS

I tillegg er det en del referatsaker som ønske om oppheving av grensejusteringen for området nord for Lysefjorden, grunngitte spørsmål om utbyggingen på Comrod, Interpellasjon for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel med flere. Se hele listen her: https://innsyn.onacos.no/strand/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020003800&

Legg igjen en kommentar