Ønsker å stenge for gjennomkjøring over Monane/Tjøstheim

I en interpellasjon i kommende kommunestyremøte onsdag neste uke ønsker Strand Høyre at det blir skiltet gjennomkjøring forbudt til Rv.13 over Monane og Tjøstheim.

Problemstillingen har dukket opp etter åpningen av Ryfast hvor flere velger å kjøre utenom Tau sentrum. Trafikken mellom Rv.13 Kvam/Bjørheimsbygd og Strandastøa har økt og denne gjennomgangstrafikken er lite ønskelig med hensyn til beboere langs veien og veistandard på strekningen.

Les hele interpellasjonen her

Interpellasjon til Strand kommunestyre

Etter åpning av Ryfast har trafikkmønsteret forandret seg. Det har medført en del velger å kjøre fra Strandastøa over Monane eller Tjøstheim og videre på riksveg 13 nordover. Denne gjennomgangstrafikken er lite ønskelig med hensyn til beboere langs vegen og veg standard

For å bedre trafikksikkerheten må det bli forbudt med gjennomkjøring. Det må settes opp skilt med GJENOMKJØRING FORBUDT TIL R13. Dette må settes opp i Strandastøa, på Kvam og i Bjørheimsbygda. Disse vegene er fylkesveier og det bes om at Strand Kommune tar initiativ til å få gjennomført skilting som beskrevet.