Ønsker å ta i bruk Marcelius-promenaden frem til eventuell utbygging starter

ERA Konserter & Underholdning søker Strand kommune om midlertidig bruk av Marcelius-promenaden i Vågen. ERA ønsker å legge til rette for et «Sommertelt» med aktiviteter for barn og voksne gjennom hele sommeren.

Tirsdag forrige uke sendte ERA Konserter & Underholdning inn en søknad til kommunen om midlertidig bruk av Marcelius-promenaden. Tomten kommunen kjøpte for 17,4 millioner tidlig i 2019 etter at et tiltenkt boligprosjekt ikke førte frem, er et 4200 kvadratmeter friområde. I søknaden ønsker ERA å komme i dialog med kommunen angående muligheten om å midlertidig kunne benytte tomten.

ERA ønsker å være en bidragsyter og aktør når det kommer til å skape mer mylder og liv i Jørpelandsvågen, heter det i søknaden. De uttrykker videre at de har konkrete tanker og planer om, dersom kommunen ser positivt på dette, å sette opp et større telt på tomten. Det presiseres at dette kun er snakk om midlertidig benyttelse av tomten frem til planene i vågen blir realisert.

Marcelius-promenaden. Foto: iRyfylke

Våre tanker i forbindelse med dette prosjektet baserer seg på at det vil kunne være med på å bidra til et enda mer yrende liv i Jørpelandsvågen sommerstid. Forhåpentligvis vil det kunne være et kjærkomment tilskudd for ikke bare lokalbefolkningen, men også båtgjester, bobil/ bilgjester og turister generelt, heter det videre i søknaden.

ERA har spenstige planer for «Sommerteltet» hvor det kan legges til rette for sommerscene for lokale talenter, pub med live musikk, konserter/stand-up, matservering. I tillegg kan teltet brukes i forbindelse med Strandadagene og en haug av andre aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

Nå avventes det et positivt svar på søknaden før det eventuelt jobbes videre med innhold i planene. Også ting som strøm, sanitær og flere andre mindre faktorer må på plass, sier Rune Harestad i ERA.

One Comment

Legg igjen en kommentar