Ønsker det beste for barna, vil tilbake til Nye Sandnes

I dag troppet 8-10 innbyggere fra det grensejusterte området i Forsand opp på rådhuset på Jørpeland. Med seg hadde de en skriftlig anmodning til Strand kommune om å gå i dialog med Sandnes for at det grensejusterte området med skoleelever kan overføres til Sandnes.

Bakgrunnen for dette er at i all den tid etter at grensejusteringen ble vedtatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Så har informasjonen fra Strand vært at alle barna skal få fullføre sitt skoleløp på Forsand. Nå ble alle overrasket med at dette ikke var tilfelle allikevel.

De fremmøtte fra det grensejusterte området uttrykket sin bekymring ovenfor ordfører Irene Heng Lauvsnes og Kommunalsjef Opplæring, Guro Harboe Ur.

Fra venstre Erling Sørskår, Anne Brit Fossmark, Alf Sigve Høllesli, Roald Fossmark, Kommunalsjef Opplæring Guro Harboe Ur, Ordfører Irene Heng Lauvsnes. Foto: iRyfylke

I følge innbyggerne som nylig ble en del av Strand kommune, skal ordfører, politisk ledelse og administrasjon har gitt tydelige signaler og uttalt en rekke ganger i media at skoleelevene i det grensejusterte området skulle få fullføre sitt skoleløp på Forsand skole.

Senere kom det frem, i et brev til de nye innbyggerne i kommunen, at de som hadde startet barneskolen skulle fullføre den på Forsand og de som hadde startet på ungdomsskolen skulle fullføre den på Forsand. I byttet mellom barnetrinn og ungdomstrinn ville elevene ble overført til skole på Jørpeland.

Heng Lauvsnes skal også ha svart på spørsmål rundt dette på folkemøte på Lysefjordsenteret 19. februar, påpekte Alf Sigve Høllesli. Sandnesposten og Strandbuen har tidligere vist til dette. På Lysefjordsenteret for snart et år siden spurte trebarnsfar og lærer på Forsand skole, Bjørn Høllesli, “om han kan gå hjem til ungene sine og si at de får fortsette på Forsand skole til de går ut av 10. klasse“. På dette svarte ordføreren den gang “vi ser dette i et 50-årsperspektiv. Vi har et kommunestyrevedtak på dette, slik at de skal være trygge på dette, så ja, ungene dine får gå på Forsand skole så lenge de vil”.

Dette ble ved flere anledninger påpekt av de fremmøtte, som føler Strand kommune har løyet til de grensejusterte innbyggerne.

Fra venstre Johanne Thu og Strand ordfører Irene Heng Lauvsnes. Foto: iRyfylke

Johanne Thu uttrykte ved flere anledninger misnøyen med hvordan informasjonen har blitt gitt fra starten. Også hun mener bestemt at elevene ble lovet at de kunne fullføre skolen på Forsand, barn- og ungdomsskole under ett. Hun forklarte også ordføreren om elever med søvnløse netter og en sterk frykt for å bli flyttet fra et trygt miljø på Forsand til et ukjent miljø på Jørpeland. Også det faktum at de nå har fått eiendomsskatt og høyere kommunale avgifter er også noe som må fordøyes, sa Thu.

Av de fremmøtte ble det også antydet at kanskje Strand egentlig bare var interessert i Preikestolen. Dette avviser ordføreren blankt. For Strand kommune var aldri dette et økonomisk spørsmål, forteller Heng Lauvsnes. Vi hadde vært positive til å tatt imot innbyggerne uansett om Preikestolen var en del av dette eller ikke. Preikestolen ligger der den alltid har vært, og inntektene fra den er det jo Stavanger som får, la ordføreren til. Hun kunne også opplyse om at det sjeldent eller aldri var en kommune som sa nei dersom de ble spurt om å ta imot nye områder og/eller innbyggere i en søkt grensejustering.

Det ble også stilt spørsmålstegn til om Strand kommune hadde råd til å ivareta de nye innbyggerne og tilhørende infrastruktur i det grensejusterte området.

I rådmannens budsjettforslag for budsjett 2020 med økonomi- og handlingsplan 2020-2023 gikk rådmannen vekk i fra politikernes ønske om å tilby de 26 grensejusterte elevene plass på Forsand skole. Rådmannen kan ikke anbefale en slik løsning av flere årsaker. For det første innebærer det vesentlig økte kostnader, 4,7 mill. Videre har vi et utmerket skoletilbud på Jørpeland som elevene kan ta del i, heter det i budsjettdokumentet.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes forteller at politikerne arbeidet iherdig med budsjettet i alle kanter. Resultatet ble at de klarte å finne plass til noen midler i budsjettposten for kjøp av skoleplasser etter at dette var blitt strøket av rådmannen. Samtidig var det etter hennes oppfatning naturlig med et skoleskifte som skjedde slik som ellers i Strandaskolen mellom barnetrinn og ungdomstrinn.

Ordføreren har stor forståelse for reaksjonene til innbyggerne og det de mener er feil for dem. Hun sammen med kommunalsjef for opplæring, Guro Harboe Ur, oppfordret innbyggerne til og gå i dialog med kommunen for å finne en god løsning for alle. Harboe Ur fortalte de fremmøtte at kommunen gjør vedtak for hvert enkelt barn. Strand kommune er opptatt av å ivareta barna på best mulig måte. Ordføreren påpekte til forsamlingen og pressen at hun aldri har sagt at innbyggerne i det grensejusterte området har misforstått.

Videre vil ordføreren orientere gruppelederne i alle partiene i Strand kommune om anmodningen. Samtidig oppfordret hun innbyggerne om og møte på gruppemøtet 3. februar kl. 19.00 for å kunne snakke til og med politikerne i kommunen.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar