Ønsker speil for å forhindre ulykker, har ventet 5 måneder på svar fra kommunen

I slutten av mai sendte Sameie Vågen Terrasse en henvendelse til kommunen om å få oppført kjørespeil ved utkjørselen fra Vågabakken 10-14. På tirsdag sendte sameie purring på svar til kommunen etter å ha ventet nesten fem måneder uten å høre noe.

Årsaken til ønske om speil er at det er dårlig sikt når det komme spesielt syklister fra toppen av Vågabakken. Sameie påpeker også at det er flere og flere som sykler på fortauet. Ved utkjørselen til Vågabakken fra Vågen Terrasse ligger bygget med Antik & Brukt tett opp i utkjørselen og Vågabakken, dette resulterer i veldig dårlig sikt opp bakken.

Utkjørsel fra Vågen Terrasse ut til Vågabakken. Foto: iRyfylke

Selv om bilføreren her ta hensyn så kan et lite sekund uoppmerksomhet fra bilfører eller syklist resultere i sammenstøt. Bilistene må ut i fortauet for å i det hele tatt ha sjanse til å se gående eller syklende på fortauet.

Nå har altså sameie ventet i snart fem måneder på svar fra kommunen. Dette er helt klart et brudd på forvaltningsloven.

Det har ikke lykkes iRyfylke å få svar på hvorfor sameie har ventet så lenge uten svar.

Forvaltningsloven § 11 a:
– Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
– Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.
– I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Legg igjen en kommentar