Oppgang i arbeidsledigheten – men færre delvis ledige i Strand

I løpet av den siste måneden har det vært en økning i tallet på personer helt uten arbeid i Rogaland. Per 12.januar var det 10.343 personer som sto helt uten arbeid i Rogaland, dette er 1378 flere enn sist periode.

– Det er vanlig at arbeidsledigheten øker i januar. Dette henger sammen med naturlige sesongvariasjoner, som at prosjekter blir avsluttet ved årsskiftet. Årstiden gjør også at det kommer inn permitteringer i bygg- og anleggsbransjen. Likevel viser økningen vi ser til nå i januar at de nasjonale og regionale smitteverntiltakene påvirker arbeidsledigheten i stor grad, sier Anneline Teigen, assisterende direktør i NAV Rogaland.

– Vi følger nøye med på utviklingen i arbeidsmarkedet. I november i fjor så vi en umiddelbar økning i arbeidsledigheten da nye restriksjoner fra regjeringen ble innført. Den samme trenden ser vi også nå; skjenkestopp og andre restriksjoner for å hindre smittespredning har ført til at bedrifter har måttet permittere sine ansatte, sier Teigen.

Svake endringer i Ytre Ryfylke

I Strand er det en økning med 17 personer, fra 183 til 200, som er helt ledige i kommunen. Dette utgjør nå 2,7% av arbeidsstyrken, noe som er en økning fra 2,6% i desember i fjor. Andelen delvis arbeidsledige i kommunen har derimot gått ned fra 169 personer i desember til 148 personer i januar. 2,5% av arbeidsstyrken i Strand kommunen er delvis arbeidsledige.

  • Til sammen, uten personer på tiltak, er brutto arbeidsledigheten i Strand på 5,1%.

I Hjelmeland går også andelen helt ledige opp og her fra 32 personer i desember til 34 personer i januar. Dette tilsvarer 2,4% av arbeidsstyrken. Samtidig ser vi også i Hjelmeland at andelen delvis arbeidsledige går ned som i Strand. Per 12.januar er 15 personer delvis arbeidsledige mot 21 personer i desember. Andelen delvis arbeidsledige tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken.

  • Brutto arbeidsledighet i Hjelmeland ligger per 12.januar på 4,0%

Stavanger har høyest arbeidsledighet

Stavanger har den høyeste arbeidsledigheten av kommunene i Rogaland. 4,8 prosent av arbeidsstyrken er hel uten arbeid. Sola, Sandnes og Haugesund har henholdsvis 4,5 prosent, 4,4 prosent og 4,3 prosent.

– Arbeidsledigheten øker mest i byområdene og særlig i kommunene på Nord-Jæren, men vi ser en økning i alle kommuner i Rogaland.