Opposisjonspartier enige om at SFO-prisene ikke skal opp

På søndag skrev iRyfylke en sak som kommer til behandling politisk over påske. Administrasjonen i Strand ser seg nødt til å øke foreldrebetalingen og redusere tilbudet for å etterkomme budsjettvedtaket fra desember 2020.

Saken skapte umiddelbare reaksjoner i sosiale medier. Flere reagerte sterkt på sammenhengen mellom økt foreldrebetaling, redusert tilbud og kommunens intensjon om økt boattraktivitet. Det hevdes også at med en slik drift så vil ikke den kommunale SFO’en overleve på sikt.

iRyfylke har tatt kontakt med alle gruppelederne i de 10 politiske partiene i Strand kommune for å høre hvordan de enkelte partiene stiller seg i denne saken. Når artikkelen ble publisert var det bare Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV som hadde gitt tilbakemelding til nettavisen.

Senterpartiet kan ikke være bekjent av landets høyeste SFO-priser

Denne saken er en oppfølging av posisjonspartiene H/KrF/FrP/V og Bygdelista sine prioriteringer gjennom budsjettvedtaket. Nå ser vi konsekvensene, sier gruppeleder i Senterpartiet Alf Henning Heggheim.

Gruppeleder Alf Henning Heggheim. Foto: Senterpartiet

Det er galskap å øke SFO prisene med 27 % og samtidig redusere tilbudet. Senterpartiet kommer derfor ikke til å støtte forslaget, poengterer han.

Det er galskap å øke SFO prisene med 27% og samtidig redusere tilbudet. -Alf Henning Heggheim(Sp)

Foreldre med tre barn i SFO kan nå få en regning på 120.000 i året fra kommunen med bortfall av søsken moderasjon, redusert åpningstid og stenging i skolens ferier. Vi kan ikke være bekjent av landets høyeste SFO priser og samtidig svekke tilbudet, sier han. 

Det er en kjensgjerning at kostnadsnivået i SFO tilbudet i Strand er vesentlig høyere enn inntektene som foreldrebetalingen genererer, og at vi har ledig kapasitet i det kommunale SFO tilbudet. For litt siden behandlet vi en sak om det private SFO tilbudet på Klippen som kunne bringe kostnadsnivået i rett retning og bedre utnytte kapasiteten i det offentlige tilbudet. Dessverre hadde ikke posisjonspartiene ryggrad til å gjøre noe med det. Nå ser vi dessverre konsekvensene av prioriteringene, avslutter Heggheim. 

Arbeiderpartiet mener det er en fallitterklæring å øke foreldrebetalingen og redusere kvaliteten på SFO-tilbudet

Gruppeleder Torhild Pedersen. Foto: Privat

Gruppeleder i Strand Arbeidsparti, Torhild Pedersen forteller at partiet ikke støtter rådmannens forslag om å øke foreldrebetalingen, kutte i åpningstidene, og stramme inn kriteriene for tildeling av midler til barn med spesielle behov.

Arbeiderpartiet vil at flere foreldre skal velge SFO for barna sine. Vi vil ikke at SFO bare skal være en oppbevaringsplass, men en plass hvor barn får tilsyn, omsorg, lek, aktiviteter, læring, inkludering og fellesskap, sier Pedersen.

Foreldrebetalingen er allerede i dag for høy. -Torhild Pedersen(Ap)

Færre ansatte vil gi dårligere kvalitet på SFO-tilbudet. Vi vil fortsatt satse på tidlig innsats, og da kan vi ikke øke foreldrebetalingen, redusere bemanningen og kvaliteten på SFO-tilbudet, mener hun.

At åpningstidene i SFO skal følge skoleåret betyr at det er mange barn som ikke har tilsyn i deler av feriene, og det er ikke trygt for barna, og skaper problemer for foreldre, som ikke har et godt og trygt tilbud til barna sine når de er på jobb. Det er også viktig med et godt tilbud til barn med spesielle behov. Foreldre trenger så sårt den avlastningen det gir med SFO, fortsetter Pedersen.

Arbeiderpartiet vil at Strand skal være en attraktiv kommune for barnefamilier, både for familier som bor her i dag, men og for familier som ønsker å flytte til Strand kommune. Det er en fallitterklæring å øke foreldrebetalingen og redusere kvaliteten på SFO-tilbudet, avslutter Pedersen.

SV frykter at SFO kan bli for de rikeste i kommunen

Gruppeleder i Strand SV, Anniken Heimdal Tjøstheim, sier at SV ikke kan støtter en økning på 27% i prisene på en SFO plass, reduksjon i tilbudet i form av bemanning, stengt i skoleferier og fjerning av søskenmoderasjon.

Gruppeleder Anniken Heimdal Tjøstheim. Foto: Privat

Dette er en konsekvens av posisjonen sitt budsjettvedtak. -Anniken Heimdal Tjøstheim(Sv)

Det som skremmer oss i SV er at visst dette blir vedtatt så blir SFO et luksus som kun de med de største lønningen har råd til, legger Tjøstheim til.

Det snakkes hele tiden om at Strand kommune skal være en attraktiv kommune, men visst dette får flertall så ser vi det som et tydelig tegn på at kommunene ikke ser på barnefamilier som attraktive nok. Her er det tydeligvis viktigere å være attraktiv for de rikeste og ikke de som skal vokse opp i denne kommunen, sier hun.

Vi i SV synes dette er veldig bekymringsfullt, avslutter Tjøstheim.