Over 200kr gjennom Ryfast

Statens Vegvesen har nå sendt ut deres innstilling til bompengetakstene i Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen på høring.

Dersom dette står etter behandlingen som gjøres når høringsfristen er utløpt ligger det an til å koste 217kr en vei gjennom Ryfast. I innstillingen ligger det også inne en rabatt på 50% for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 i begge tunnelene. Taksten er etter rabatt og tilsvarer da 86,8kr en vei gjennom begge tunnelene.

Lette kjøretøy som har autopass-brikke gis 20% rabatt i begge tunnelen, det gis ikke rabatt til tunge kjøretøy. Derimot er nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 fritt for bompenger inntil videre. I tunnelene blir det som ellers vanlig to takstgrupper, lette og tunge kjøretøy og prisene er som følger:

Ryfylketunnelen:
Takstgruppe 1 (lette kjøretøy/autopass/nullutslippskjøretøy): kr 190/152/76
Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy/nullutslippskjøretøy): kr 560/0

Hundvågtunnelen:
Takstgruppe 1 (lette kjøretøy/autopass/nullutslippskjøretøy): kr 27/21,6/10,8
Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy/nullutslippskjøretøy): kr 73/0

Over 10% av innbyggerne i Strand kommune, pendler til arbeid. Mange av disse blir nødt å bruke nettopp Ryfast. Derfor er det foreslått et passeringstak med henholdsvis 40 pr mnd i Ryfylketunnelen og 75 pr mnd i Hundvågtunnelen.

Saken oppdateres fortløpende

2 Comments

Legg igjen en kommentar