Over 50 søkere på to stillinger i Strand kommune

I begynnelsen av november lyste Strand kommune ut to fulltids stillinger. Disse to var arkivmedarbeider og servicemedarbeider til publikumsmottaket i rådhuset. Totalt mottok kommunen 51 søknader fordelt på de to stillingene.

Over 30 personer ønsket å bli arkivmedarbeider i Strand kommune mens 29 personer så for seg stillingen som servicemedarbeider.

I følge saksbehandler i personalavdelingen, Gunn-Lisbet Norland, er ikke antall søkere spesielt høyt for denne typen stillinger. Forrige gang kommunen lyste ut en stillingen som arkivmedarbeider var det hele 47 søkere, sier Norland

Andelen kvinnelige søkere er heller ikke overraskende høy i følge Norland. Ut fra søkermassen ved de siste utlysningene på tilsvarende stillinger, så er det overvekt av kvinnelige søkere, forteller Norland.

Hele 46 av 51 søkere på de to stillingene er også fra Strand kommune, noe som bekreftes fra Norland også er normalt på denne typen stillinger.

Arkivmedarbeider

30 søkere hvorav 27 kvinner og 3 menn. Stillingen ble utlyst 9.november, med søknadsfrist 25.november.

Kvinne 24 år fra Jørpeland
Kvinne 28 år fra Tau
Kvinne 44 år fra Jørpeland
Kvinne 27 år fra Jørpeland
Kvinne 31 år fra Stranda
Kvinne 24 år fra Tau
Kvinne 45 år fra Forsand
Kvinne 59 år fra Jørpeland
Kvinne 61 år fra Jørpeland
Kvinne 43 år fra Tau
Kvinne 46 år fra Jørpeland
Kvinne 22 år fra Forsand
Kvinne 44 år fra Jørpeland
Kvinne 34 år fra Jørpeland
Mann 20 år fra Jørpeland
Kvinne 32 år fra Jørpeland
Kvinne 22 år fra Stavanger
Kvinne 35 år fra Rennesøy
Kvinne 31 år fra Jørpeland
Kvinne 41 år fra Tau
Kvinne 35 år fra Jørpeland
Kvinne 29 år fra Fyllingsdalen
Mann 33 år fra Flatåsen
Kvinne 25 år fra Jørpeland.
Mann 51 år fra Tjørvåg.
Kvinne 38 år fra Jørpeland
Kvinne 45 år fra Jørpeland
Kvinne 26 år fra Jørpeland
Kvinne 48 år fra Stordal.
Kvinne 28 år fra Bellinzona, Sveits.

Servicemedarbeider

21 søkere hvorav 19 kvinner og 2 menn. Stillingen ble utlyst 9.november, med søknadsfrist 25.november.

Kvinne 45 år fra Jørpeland.
Kvinne 28 år fra Tau.
Kvinne 27 år fra Jørpeland.
Kvinne 61 år fra Tau.
Kvinne 37 år fra Jørpeland.
Kvinne 35 år fra Stranda.
Kvinne 24 år fra Tau.
Kvinne 45 år fra Forsand.
Kvinne 61 år fra Jørpeland.
Kvinne 43 år fra Tau.
Mann 20 år fra Jørpeland.
Kvinne 32 år fra Jørpeland.
Kvinne 60 år fra Tau.
Kvinne 52 år fra Forsand.
Kvinne 52 år fra Jørpeland.
Kvinne 57 år fra Jørpeland.
Kvinne 25 år fra Jørpeland.
Mann 51 år fra Tjørvåg.
Kvinne 38 år fra Jørpeland.
Kvinne 48 år fra Stordal.
Kvinne 39 år fra Tau.

(Da stillingene ikke er å anse som stillinger av særlig offentlig interesse, har nettavisen iRyfylke valgt å ikke publisere søkernes fulle navn)