Over 500 vaksinedoser satt i Strand forrige uke

I følge oversikten til Temakart Rogaland ble det i forrige uke satt 559 vaksinedoser hvorav ytterligere 497 personer har blitt fullvaksinert og 62 personer har fått første dosen med koronavaksinen. Strand har nå satt totalt 5715 vaksinedoser

Temakart Rogaland mandag morgen opplyses det om totalt 3619 første doser og 2096 andre doser pr 28.mai. (De som har fått 2. dose inngår også i antallet over de som har fått 1. dose)

Samtidig som at antall doser innrapportert i Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister) er 559 fikk Strand kommune levert drøyt 528 vaksinedoser i uke 21, i følge oversikten fra Folkehelseinstituttet. Det totale antallet fullvaksinerte personer i Strand økte denne uken med hele 31% fra 1599 til 2096 fullvaksinerte.

Antallet som foreløpig kun har fått første dose er 1523 personer, noe som tilsvarer 15,5% av Strand kommunes voksne befolkning. Dersom en inkluderer de fullvaksinerte har 36,8% av den voksne befolkning fått én eller to doser koronavaksine. Antallet personer som kun har fått første dose har naturlig gått ned fra forrige uke ettersom kommunen også denne uken har vaksinert flere med andre dose. (Den voksne befolkningen i Strand, 18+ er på 9834 personer. Kilde: SSB)

Revaksineringen vil fortsette å øke

Ved starten av forrige uke var 1599 personer fullvaksinerte i Strand, mens 1958 personer hadde fått den første av to vaksinedoser. Gjennom denne uken har ytterligere 497 personer blitt fullvaksinert og 62 personer har fått første dose.

Nå har totalt 1523 personer fått første dose og venter på andre og siste dose av koronavaksinen. Totalt er det satt 5715 vaksinedoser i Strand per uke 21.

Med 2096 fullvaksinerte er 21,3% av den voksne befolkningen i Strand fullvaksinert, opp 5,1% fra uken før.

I ukene fremover viser oversikten fra FHI at Strand kommune i stor grad vil fortsette revaksineringen, men samtidig øker nå dosene til første dose.

Antallet doser økes til revaksinering også de neste to ukene

Den foreløpige oversikten for uke 22 og 23 viser at Strand får henholdsvis 127 og 93 hetteglass Comirnaty de to ukene. Dette tilsvarer henholdsvis 762 doser i uke 22 og 558 doser i uke 23.

I begge ukene er det vaksinedoser til både første dose og revaksinering.

Fremdeles er det 6215 personer av den voksne befolkningen i Strand som ikke har fått koronavaksine.