På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

Foto: iRyfylke

Natt til mandag 1.februar starter bompengeinnkrevingen i Ryfastprosjektet og innen den tid har over 2,6 millioner kjøretøy kjørt gjennom Ryfylketunnelen alene fra åpningen 30.desember 2019.

Kommunikasjonsdirektør i Ferde, Marit Husa, bekrefter til iRyfylke at bompengeinnkrevingen starter mandag 1.februar kl 00.00.

Det betyr at de som kjører til jobb mandag morgen må ut med mellom 177,- til 334,- daglig i direkte og indirekte kostnader*. Og prisøkningen pendlerne må ut med etter at Tausambandet la ned er rundt 23%

Månedskostnad for pendlere

Dersom du kjører med bil har vi i beregningen under lagt til grunn at du kjører 50 km t/retur til jobb. De aller fleste kjører nok noe lengre, men i og med at det varierer hvor folk pendler til har vi valgt å legge til grunn en avstand de fleste uansett kjører. NAV har beregnet antall arbeidsdager per måned til 21,67 som ligger til grunn i alle beregningene. Passeringstak er medtatt og derav jevnes den månedlige kostnaden for bompenger ut over alle arbeidsdager.

Bomstasjon Fossil bil EL-bil
Rv. 13 Hundvågtunnelen 45,- / 971,- 22,- / 485,-
Rv. 13 Ryfylketunnelen 207,- / 4480,- 103,- / 2240,-
Andre indirekte kostnader 83,- / 1792,- 51,- / 1105,-
Totalt 334,- / 7243,- 177,- / 3830,-

(priser oppgitt i dag/måned kostnad, passeringstak medtatt i beregningen.)

De som velger bort bilen og reiser med buss kan spare store månedlige kostnader på dette. Tidsbruken er ikke medtatt i regnestykke og for enkelte verdsettes denne høyere og dermed velges bilen selv ved høyere kostnad.

Billettløsning Kostnad Pr dag
Kolumbus 30-dagers billett (pr mnd) 1000,- 46,-
Kolumbus 365-dagers billett (pr år) 10000,- 42,-
Kolumbus Hjem-Jobb-Hjem (pr mnd) 815,- 38,-

(det er lagt til grunn at billetten brukes 21,67 dager per måned for et korrekt sammenligningsgrunnlag med bilkostnader. De som bruker bussbilletten ut over t/retur arbeid og i helg vil følgelig redusere kostnaden per reis og dag.)

*indirekte kostnader med i beregningen er for fossil/EL drivstoff (0,06/0,02 pr km), dekkslitasje (0,10/0,10 pr km), forsikringskostnader (0,46/0,54 pr km) og trafikkforsikringsavgift (0,26/0,18 pr km) Beregningen er gjort med utgangspunkt i 12000km årlig, forbruk 0,6l pr mil eller 0,2kWh pr km, forsikring 5500/6500 årlig og TFF 3066/2135 per år. Kjørelengde per dag i Ryfast er satt til 50 km t/r, men denne varierer for den enkelte. Fra 1.mars 2021 skal EL-biler betale 2135,- i Trafikkforsikringsavgift. (ikke inkludert er verdifall på bil, servicekostnader og reparasjonskostnader)

Sammenligning med Tau og Høgsfjord

Dersom en legger alle faktorer til viser oversikten under at med et minimum av kostnader i tillegg til bom/ferje så vil de månedlige kostnadene ved pendling gjennom Ryfast ligger ca 1300 kr per måned over tidligere Tausambandet. Mens forskjellen mellom Ryfast og Høgsfjord er marginal til fordel for Høgsfjordferja. Dersom en kjører EL-bil blir differansen mindre mellom Ryfast og tidligere Tausambandet, mens Høgsfjordsambandet kommer veldig dårlig ut. De sparte kostnadene med å pendle Høgsfjorden med EL-bil er utelukkende reduserte drivstoffkostnader og trafikkforsikringsavgift.

Reisemåte Fossil bil EL-bil
Ryfast inkl indirekte kostnader 334,- / 7243,- 177,- / 3830,-
Tausambandet inkl indirekte kostnader 273,- / 5910,- 151,- / 3273,-
Høgsfjord inkl. indirekte kostnader 321,- / 6947,- 258,- / 5586,-

I sammenligningen er det lagt til grunn kjøring i 32 km per dag via Tausambandet og 70 km per dag via Høgsfjordsambandet. Øvrige indirekte kostnader er lik for kjøring gjennom Ryfast. Ferjepriser 92/50 i Tausambandet og 84/84 på Høgsfjord. For begge ferjene er det lagt til grunn to passeringer i Bymiljøpakken per dag. Alle alternativ er med utgangspunkt i 21,67 arbeidsdager per måned. MERK ved 21,67 arbeidsdager per måned i 11 måneder vil total kilometer kjørt via Høgsfjorden overstige 16000 per år. Forsikringsprisen lagt inn i beregningene er derfor ikke aktuell og totalprisen vil stige ytterligere.

Bompengetakster Ryfastprosjektet inkl.rabatt

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Rv. 13 Hundvågtunnelen Nord 22,4,- 76,-
Rv. 13 Hundvågtunnelen v/Buøy 22,4,- 76,-
Rv. 13 Ryfylketunnelen 112,- 420,-

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.