Parkering ved Ådnahove og Tøgjevågen

Parkeringsplassen ved turområdet Tøgjevågen og Ådnahove. Foto: Google Maps

Bjørn Aril Veland(KrF) ønsker i kommende formannskapsmøte at politikerne skal be kommunedirektøren om å opparbeide større parkeringsplass ved turområdet Ådnahove/Tøgjevågen. Opparbeidelsen lurer han på om kan finansieres med skoguttak i området.

I forbindelse med at grunneiere i Nordmarka skal utvide område sitt, foregår det anleggsvirksomhet ved parkeringsplassen ved turområdet Ådnahove/Tøgjevågen. Eksisterende parkeringsplass er ikke stor, og vi så på noen av de største utfartsdagene i året som gikk at det oppstod flere trafikkfarlige situasjoner med full parkeringsplass, sier Veland.

Det er allerede regulert en større parkeringsplass, derfor mener Veland det bør være enkelt å gjennomføre nødvendig grunnarbeid, og etablere regulert parkeringsplass, som vil øke kapasiteten.

Det er også planer om skoging og uttak av tømmer i området, hvor Strand kommune er grunneier. Kan denne parkeringsplassen kanskje finansieres av skogsuttaket, evt. ses i sammenheng med dette, lurer Veland på.

Han spør derfor om ordfører kan sjekke muligheten for gjennomføring av dette slik at parkeringsplassen er tilgjengelig for brukerne av området, før sommeren.

Les hele interpellasjonen her

I forbindelse med at grunneiere i Nordmarka skal utvide område sitt, foregår det anleggsvirksomhet ved parkeringsplassen ved turområdet Ådnahove/Tøgjevågen. Eksisterende parkeringsplass er ikke stor, og vi så på noen av de største utfartsdagene i året som gikk at det oppstod flere trafikkfarlige situasjoner med full parkeringsplass. Det er allerede regulert en større parkeringsplass, så det bør være enkelt å gjennomføre nødvendig grunnarbeid, og etablere regulert parkeringsplass, som vil øke kapasiteten.

Det er også planer om skoging og uttak av tømmer i området, hvor Strand kommune er grunneier.

Kan denne parkeringsplassen kanskje finansieres av skogsuttaket, evt. ses i sammenheng med dette.
Kan Ordfører sjekke muligheten for gjennomføring av dette? Slik at parkeringsplassen er tilgjengelig for brukerene av området, før sommeren.

Hva vil dette koste, og kan det finansieres av skogsuttak?

Forslag til vedtak:
Formannskapet ber Kommunedirektøren om å opparbeide allerede regulert parkeringsplass ved
Tøgjevågen/Ådnahove. Finansieres i sammenheng med skogsuttak i området.