Pendlerforeningen oppgitt over Stavanger Bystyre sitt vedtak

I lys av Stavanger Bystyre sitt vedtak til høringsuttalelse i forbindelse med takstene i Ryfast var det spesielt tre ting som var overraskende.

Det ene var at Stavanger ønsker et passeringstak i Ryfylketunnelen på 75 passeringer på lik linje med Hundvågtunnelen og Bymiljøpakken. Det andre var en vurdering om å etablere bomstasjon ved Skeie på Hundvåg nord for å unngå trafikklekkasje ut av Ryfast. Det tredje punktet er en vurdering om å kreve inn Hundvågtunnelen i Ryfylketunnelen for vest-gående trafikk for å forhindre unnødig avkjøring på Hundvåg.

Vi har bedt Kåre Hauge i Strand Pendlerforening om en uttalelse i lys av dette.

Det viktigste for pendlerne i Ryfylke blir den totale belastningen. Forslaget fra Stavanger der en setter et tak på 75 passeringer er et spill for galleriet, og vil i praksis ikke utgjøre en rabatt for noen.

En vanlig pendlertilværelse tilsier ca 42 månedlige passeringer. Å tro at noen i tillegg vil foreta ytterligere 33 passeringer med det prisnivået som det ligger an til er naivt.

Man kan jo selvsagt spørre seg om 25 passeringer som også er foreslått er realistisk. Det kommer an på om det igjen vil føre til at prisen for en passering stiger. Uansett er det totalsummen når måneden er omme som teller.

Når det gjelder Hundvågtrafikken, må vi ikke bli historieløse. Det var Stavanger som ba om at Ryfast skulle gå via Hundvåg, og det var Stavanger som skulle ta ekstrakostnadene med dette. Noe av bakgrunnen var at man skulle øke veikapasiteten slik at man kunne bygge flere boliger på byøyene. Nå er det plutselig en marginal lekkasje fra Ryfylketrafikken som har blitt et «problem».

I utgangspunktet skulle ryfylkingene betale for tunnelen fra Strand til Hundvåg, og så skulle Stavanger dekket kostnadene for Hundvågtunnelen. Det er faktisk også en del Ryfylkinger som jobber på Byøyene. Hvorfor skal de betale for en tjeneste de ikke benytter? Er det greit at en fra Hundvåg skal kunne velge hvor hen vil kjøre, men ikke en fra Ryfylke?

Et klart positivt moment i vedtaket som vi kan enes om, er at staten må ta en større andel. En viktig forutsetning var at begge ferjestrekningene skulle legges ned. De manglende inntektene som følge av at det likevel blir ferjedrift over Høgsfjorden kan ikke uten videre belastes brukerne av Ryfast. Statens Vegvesen befinner seg nå i en konkurransesituasjon i et fritt marked, og de må forholde seg deretter.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar