Planlegger stor utvidelse av parkeringsplassen ved Liarvatnet

Planlagt parkering ved Liarvatnet. GoogleMaps kart med illustrert parkering ihht til søknadens tegning.

Strand kommune er i full gang med å planlegge utvidelsen av parkeringsplassen ved Liarvatnet. I følge tegningene til søknaden er det snakk om nærmere en firdobling av parkeringsplasser.

I søknaden om utvidelse av parkeringsplassen ved Liarvatnet ligger det an til et parkeringsområdet på 4250 kvm noe som er nærmest en firdobling fra dagens areal. Det vil også bli oppmerket totalt 175 parkeringsplasser hvorav 4 skal være HC-plasser.

Det vil også anlegges god belysning med 5 nye lysmaster som vil belyse hele parkeringsområdet. Det vil bli anlagt en stor snuplass som dekker omtrent halvparten av dagens parkeringsplass, i tillegg til en ny avkjørsel mot vest.

Tegning av parkeringsplass slik den er omsøkt. Tegning: Strand kommune