Planlegger toalettbygg på Jørpelandsholmen

Strand kommune har fått tiltaksmidler til nytt toalettbygg på Jørpelandsholmen. Og planleggingen er godt i gang.

Bygget planlegges som et «signalbygg» i farget betong med innslag av Corten stål på tak og rammen rundt gesimsen. Toalettet planlegges med ett HC toalett, ett vanlig toalettrom og ett teknisk rom/bøttekott.

Illustrasjon: Strand kommune

Planen er å benytte seg av vann og spillvannskum i sjøkanten ved Strand Båtsenter i Stålverksvegen.

Bygget blir tilrettelagt for universell utforming, og vil få toalettrom tilrettelagt for hardbruk med rustfritt sanitærutstyr.

Illustrasjon: Strand kommune