Politikerne i formannskapet gikk i går kveld mot lokale kunstnere

Til manges overraskelse gikk formannskapet i går kveld mot den tungtveiende innstillingen fra levekårsutvalget dagen før. Her tyder det på at formannskapet ikke anerkjenner arbeidet levekårsutvalget gjør når innstillingen overprøves.

For opplysningens skyld er saken om retningslinjene en sak for levekårsutvalget, men på grunn av det økonomiske aspektet i hvor mye som skal avsettes til kunstutsmykning måtte saken også opp i formannskapet før den ble endelig vedtatt.

Onsdag kveld snudde saken tvert om
I formannskapet var det ventet at innstillingen til levekårsutvalget ville bli vedtatt men at formannskapet eventuelt gjorde endringer på den økonomiske biten av kultursjefens forslag. Tvert om påtok formannskapets medlemmer seg oppgaven med å forkaste innstillingen fra levekårsutvalget ved å «ha tillit til rådmannen» som det ble sagt.

Som kjent i gårsdagens artikkel lokale kunstnere seiret i går kveld, mens kultursjefen tapte på målstreken så var det tilslutning fra Ap, Krf, Sp, Frp og Mads Hjelmen fra Høyre for nytt punkt 4 i levekårsutvalget.

I formannskapet derimot gikk Krf sine representanter med varaordfører Bjørn Aril Veland og Astrid Norland samt hele Høyre-gruppen med ordfører Irene Heng Lauvsnes, Kristoffer Amdal og Leif Ove Voster mot levekårsutvalget sin innstilling til nytt punkt 4.

De som tilsluttet seg levekår sin innstilling i formannskapet var Alf Henning Heggheim(Sp), Anniken Heimdal Tjøstheim(Sv), Petter Korneliussen(Frp) og Torhild Pedersen(Ap). Men i mindretall gikk formannskapet med et knapt flertall inn for kultursjefens forslag om å ta bort punkt 4 om lokale kunstnere.

  • Utdrag fra innstillingen til kultursjefen «Det er viktig å være klar over at det finnes akademiske utdanningsmuligheter for de som ønsker å livnære seg som kunstnere, og at slik utdanning oftest er et krav for å få tildelt offentlige utsmykkingsoppdrag, på samme måte som vi krever godkjent utdanning av sykepleiere, revisorer og elektrikere før de ansettes eller får oppdrag av kommunen«.

Tilliten til rådmannen bør være svekket
Tillit til rådmannen og administrasjonen ble flere ganger nevnt i behandlingen. Men hvordan politikere i denne saken kan ha tillit til rådmannen er forunderlig, i lys av hans gjentatte villedende informasjon og direkte løgner overfor både levekårsutvalget men også i går kveld formannskapet. Det rådmannen påstår er blant annet at det er lov med direkte anskaffelser under 100.000,- men ikke lov over 100.000,-.

Administrasjonen villeder politikerne i saken om retningslinjene for kunst

Rådmannen bør åpenbart sette seg inn i Forskrift om offentlige anskaffelser og spesielt § 13-4. b) 1. Vilkår for anskaffelser uten konkurranse hvor det her «Oppdragsgiveren kan gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse dersom formålet er å skape eller anskaffe et unikt kunstnerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring«.

Det er heller ingen krav om at det er tre lokale kunstnere i en lukket konkurranse som han flere ganger påpeker. Dersom det skal inviteres til en lukket konkurranse skal dette normalt sett være minimum tre tilbydere ihht Lov om offentlige anskaffelser. Men disse tre tilbyderne kan etter innkjøpers ønske være fra både Strand, Hammerfest og Lindesnes eller tre helt andre steder. Altså det er de tre kandidatene innkjøper ønsker i en konkurranse som inviteres inn, ikke utelukkende kun lokale kunstnere.

Samtidig settes kunstnerisk kvalitet høyst, og uten noen punkt som ivaretar lokale kunstnere vil kunstnerisk kvalitet måles i utdanning, kompetanse og erfaring. Noe som kjent fra Superparken, ingen av de lokale kunstnerne kan konkurrere mot andre tilbydere på. Samtidig er retningslinjene overordnede retningslinjer for kommunen, så disse gjelder for alle innkjøp, direkte anskaffelser eller konkurranser, av kunst til bygg og uterom ihht retningslinjene. Det blir høyst spennende å følge med på om kommunen nå følger sine egne retningslinjer fremover og utelukkende kjøper kunst med høy kunstnerisk kvalitet.

Noen lokale kunstnere blir det vanskelig å forestille seg at blir å se på nye vegger eller uterom i kommunen all den tid ingen lokale kunstnere har utdanningen, kompetansen eller erfaringen som kommunen legger til grunn jf. de vedtatte retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom.

En trist dag for hele kunstsamfunnet i kommunen, små som store og spesielt for de som livnærer seg av kunst i kommunen.

One Comment

Legg igjen en kommentar