Politikerne snur i saken om skoleplasser på Forsand

I budsjettforhandlingene like før jul la posisjonen frem et budsjett med et verbalt forslag i forbindelse med kjøp av skoleplasser på Forsand. Nå snur posisjonspartiene og i kommende formannskap legger de frem en interpellasjon for å gi de grensejusterte innbyggerne skolegang ut ungdomsskolen på Forsand.

I vedtatt budsjett for 2020 heter det verbale forslaget punkt 13 følgende:
Det kjøpes elevplasser i Forsand Barneskole og Forsand Ungdomsskole. Dette gjelder barn som nå går på skolene. Elever som skal begynne på barneskolen skal starte på Jørpeland.

Elever skal begynne på ungdomsskolen, skal starte på Jørpeland. Rådmannen bes kartlegge hvor mange som nå går på skolen på Forsand som ønsker å begynne på Jørpeland. Dette må klarlegges snarest mulig for å ha en avklaring til skolestart 2020. Rådmannen bes reforhandle avtale om kjøp av plasser ved skolene på Forsand.

Nå snur posisjonspartiene og i interpellasjonen legger de frem et nytt verbalt punkt 13 til budsjettjustering.

Nytt verbalt forslag punkt 13
«Rådmannen bes om å etablere en søknadsordning der foresatte til alle elever fra det grensejusterte området, som nå går på Forsand Skole, kan søke om at deres barn kan få fortsette på Forsand Skole ut over 2020. Alle elever som ønsker å fortsette på Forsand må søke om dette.

Rådmannen skal innvilge søknadene, hvis det ikke foreligger spesielle grunner til avslag. Under behandling av søknad må det inviteres til individuelle samtaler mellom foresatt, elev, skoleledelse ved den enkelte skole, samt eventuelt andre relevante parter.

Det må sendes inn ny søknad for hvert nytt skoleår. Søknadene skal godkjennes, hvis det ikke foreligger spesielle grunner til avslag.

Søknadsfrist må settes slik at det er mulig å ha en avklaring til skolestart 2020. Ordfører går i dialog med politisk ledelse i Sandnes om kjøp av plasser ved skolene på Forsand til KS satser«.

Videre herer det at de som går i barnehage, begynner i barnehage i Strand fra høsten 2020.

Samtidig kutter posisjonspartiene Høyre, Krf, Venstre, Frp og BTN det verbale forslaget om å utvikle reiselivet i Strand. Dette betyr at det ikke blir en evaluering av kommunens samlede tiltak innen reiseliv. Formålet med evalueringen var å få en så målrettet bruk av de samlede ressursene Strand kommune bruker på reiseliv, for i enda større grad å utvikle næring og arbeidsplasser knyttet til den store turiststrømmen i kommunen. Et alternativ som da blir utsatt er vurderingen av å tilsette en egen reiselivssjef i kommunen.

Legg igjen en kommentar