Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.11