Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06