Postnummerendring til besvær?

26.500 husstander og 2.400 bedrifter får ny postadresse 1. oktober. 19 byer og tettsteder får ett eller flere nye postnummer i tillegg til det de har i dag. For Jørpeland og Tau er det antakelig opp mot 6000 innbyggere som blir berørt

Bakgrunnen for at en del steder splittes, er at det vil gjøre distribusjonen av pakker og brev enklere. De nye postnumrene kommer i hovedsak i utkanten av poststedene.

Alle berørte postmottakere vil bli varslet i eget brev eller en brosjyre.

– Endringer av postnummer kommer ofte fordi noe steder får flere innbyggere. Av og til endres også postnummer etter forslag fra kommune, organisasjoner eller velforeninger. Vi beslutter endringene ut fra ønske om en så korrekt og effektiv postdistribusjon som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten.

Hun legger til at Posten vil fortsette å levere til det gamle postnummeret i en overgangsperiode.

– Men etter hvert vil feil adresse forsinke postgangen. Det er ikke positivt verken for oss, for den som sender eller for den som skal motta. Derfor ber vi alle som får nytt postnummer om å varsle kontaktene deres om det nye nummeret, sier Gjølme.

  • 4100 Jørpeland får i tillegg postnumrene 4103, 4104 og 4105 Jørpeland.
  • 4120 Tau får i tillegg postnummeret 4121 Tau.
Oversiktskart Jørpeland Bilde: Posten Norge
Oversiktskart Tau Bilde: Posten Norge

Legg igjen en kommentar