Preikestolen Camping klager på kommunens dispensasjon for bobilparkering på Jøssang

I slutten av september behandlet formannskapet i Strand en søknad om dispensasjon til bobilparkering på Jøssang. Bobilparkeringen vil ha 22 oppstillingsplasser for bobiler. I tillegg ønskes det å legge til rette for drikkevann, mulig sanitærbygg, tømming av bobiltoaletter, betalingsautomat mm.

Fylkesmannen vurderte at det ikke er hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken og frarådet at kommunen ga en midlertidig dispensasjon. Fylkesmannen mener at tiltaket kan legge begrensninger på landbruksdriften, og at det er prinsipielt uheldig at veien skal være så kort fra å gruse opp et landbruksareal til et fullverdig parkeringsanlegg for turismeformål.

Fylkesmannen reagerer også på omfanget med grillhytte og kloakkanlegg som gjør det lite sannsynlig at området blir tilbakeført til landbruk.

Behandlingen i Forvaltningsutvalget
Råmannens forslag til vedtak var at kommunen gir midlertidige dispensasjon med vilkår. Vilkårene var at dispensasjonen skulle vare i 5 år og grillhytte og andre nye bygninger i tilknytning til bobilparkeringen tillates ikke.

Leidulf Sigmundstad (Sp) tok til orde for at dispensasjonen skulle vare i 10 år. Han mente det var alt for kort tid for en dispensasjon med tanke på alt grunneier skulle opparbeide på tomten. Han antok også at kommunen var positiv av den grunn at dette løser et problem for kommunen med tanke på rasteplassen en drøy kilometer nærmere Jørpeland.

Utvalgsleder Morten Næss (H) la til at tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for grillhytte og lage det koselig for de som skal overnatte. Han sa også at her burde vi kanskje etter mitt hode gi som omsøkt.

Alternativt forslag fremsatt av Leidulf Sigmundstad, Senterpartiet:
Strand kommune gir dispensasjon som omsøkt – bobilparkering – Preikestolvegen 7. Dispensasjonen gis inntil 10 år. Tiltaket vil kunne bidra til, å løse kommunens utfordringer med uregulert bobil parkering i kommunen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Preikestolen Camping klager på dispensasjonen
I en klage fra Jasmijn Jøssang ved Preikestolen Camping påpekes det at kommunen med dette vedtaket forskjellsbehandler. Hun mener også at det er villedende å kalle dette bobilparkering når det i realiteten er en overnattingsplass. Campingen er underlagt strenge regler om søppelhåndtering, sanitærforhold, måling av vannkvalitet mm. Dette er lovverk som den omsøkte «bobilparkeringen» ikke er pliktig til å følge da den ikke er klassifisert som en overnattingsbedrift, noen den i realiteten er mener Jøssing.

Selv hevder Jøssang at kommunen har malt et feil bilde av behovet i kommunen. Dette da kommunen for noen år siden uttalte at Preikestolen Camping var full. I følge Jøssang var dette ikke sant og de har gitt beskjed om dette til kommunen men aldri fått en tilbakemelding eller unnskyldning. Problemet til kommunen er ikke mangel på parkeringsplasser men overnattingsplasser, mener hun.

Preikestolen Camping går også langt i å hevde at kommunen er inhabil i saken om dispensasjon da kommunen selv eier en bobilparkering. Strand Kommune er eier av camping/bobilparkeringen i Vågen som driftes av Jørpeland båtforening.

Legg igjen en kommentar