Preikestolen Camping klager på kommunens dispensasjon til bobilparkeringer på Jøssang

I Forvaltningsutvalget 26. september behandlet politikerne en søknad om midlertidig dispensasjon fra LNF-området til å etablere bobilparkering på Jøssang. Kort tid etter klaget Preikestolen Camping på dispensasjonen og mente blant annet at kommunen var inhabil i behandlingen.

I forvaltningsutvalg sak 072/19, søknad om dispensasjon bobilparkering, foreslo rådmannen å gi dispensasjon i 5år (til 2024). Dette grunnet at innen den tid vil kommunen ha gjennomført reguleringsplan for området. Etter forslag fra Senterpartiet, ved Leidulf Sigmundstad, gikk forvaltningsutvalget enstemmig inn for å gi dispensasjon i 10 år. Det ble samtidig bruk følgende delargument for å tillate dette; Tiltaket vil kunne bidra til, å løse kommunens utfordringer med uregulert bobil parkering i kommunen.

I klagen fra Preikestolen Camping ble det blant annet påpekt at å bruke betegnelsen bobilparkering var feil. Dette var en overnattingsplass etter deres mening. Rådmannen på sin side refererer til dispensasjonen, og argumenterer for at annen virksomhet ikke vil være i tråd med dispensasjonen. Preikestolen Camping viser også til at det ved minst en anledning har vært ledig kapasitet hos dem, selv om kommunen har formidlet at det var fullt. Samtidig er de nærmeste nabo og hos dem er det ledig, så nye bobilparkering/camping er det ikke behov for, skriver de i klagen.

Rådmannen viser for øvrig til prinsippet om fri konkurranse. Da kommunen selv ikke er part i saken, vil det heller være habilitetsproblemer rundt vedtaket. Forvaltningsutvalget har her gitt en dispensasjon som er i direkte konkurranse med kommunens egen bobilparkering i Jørpelandsvågen.

I er brev fra tiltakshaver, gis det også en kort kommentar til klagen fra Preikestolen Camping. Vi får inntrykk av at dette dreier seg om en frykt for konkurranse, men det må være lov også for andre å benytte seg av turismen vi har her i distriktet som næring. Tiltakshaver forklarer også at de selvfølgelig må følge gjeldende lovverk både når det kommer til drift av bobilparkering, men også generelt for næringsvirksomheter. De legger også til at mange kanskje foretrekker campingplasser, mens noen ønsker noe billigere å klarer seg med begrensede fasiliteter på en bobilparkering.

Rådmannen vurderer at det ikke framkommer nye vesentlige momenter som er relevante i en vurdering av en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningsloven. I forvaltningsutvalget torsdag neste uke foreslår derfor rådmannen å ikke ta klagen til følge.

2 Comments

Legg igjen en kommentar