Pressekonferanse med statsrådene Mæland, Eriksen Søreide og Høie kl 16.00

Den daglige pressekonferansen om håndteringen av koronasituasjonen. I dag stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet, og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, vil også være til stede.

ARVE Error: Invalid URL https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=61643107&source=embed&autoPlay=0 in url

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Legg igjen en kommentar