Pressekonferanse om bruk av koronasertifikatet i Norge

Pressekonferanse om innenlands bruk av koronasertifikat med helse- og omsorgsminister Bent Høie mandag 14. juni kl. 15.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og ass. direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Strømstad Knudsen vil også være til stede.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)