Pressekonferanse om geografisk omfordeling av vaksiner

Pressekonferanse med helse- og omsorgsminister Bent Høie angående geografisk omfordeling av vaksiner, onsdag 19. mai kl. 19.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Geir Bukholm, smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet vil også være til stede.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)