Pressekonferanse om koronasituasjonen

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag tentativt kl 11.15.

Statsminister gjør rede for handteringen av koronapandemien i Stortinget kl. 10.00.

Til stede er også helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)