Pressemelding – Fiskå Maskin blir største eier i Rycon AS

Fiskå Maskin Holding AS satser videre, og har nå kjøpt 70% av aksjene i Rycon AS. Det betyr at Kai & Anlegg og Fiskå Maskin får et nytt søsterselskap. Dette er et oppkjøp som vi er veldig fornøyde med, og som vi har store forventninger til i fremtiden.

Vårt mål er bygge på en allerede høy kompetanse innen fagfeltet oppmåling, samt utvikle, og utvide arbeidsområdene Rycon leverer. Vi opplever at det er rom i markedet for en lokal, og smidig aktør innen søking- og prosjekteringstjenester, og vil derfor satse i den retningen. Vi kommer fortløpende til å søke etter mennesker som innehar den riktige kompetansen, og som vi tror vil være med å løfte Rycon på disse områdene.

Sammen skal vi skape, og sikre arbeidsplasser lokalt. Vi skal bygge videre på arbeidet som Rycon har gjort gjennom mange år, og fortsette å levere et servicenivå innenfor tjenestene våre på aller høyeste nivå.

Med frimodighet, godt humør, og uhemmet entreprenørskap, ser vi frem til å skape enda flere gode historier for bygd og land!