Pressemelding fra Fiskå Maskin AS

Pressemelding

Fiskå Maskin er på offensiven, og etter å ha lagt stein på stein i 13 år, har vi nå inngått en avtale med BR Industrier og Brødrene Nordbø AS som gjør dem til medeiere. Sammen stifter vi Fiskå Maskin Holding AS, og dette selskapet vil eie 100% av Kai & Anlegg, A-Brygger AS og Fiskå Maskin AS.

Sammen skal vi fortsette å bygge en sikker arbeidsplass for våre ansatte, og det gir oss gode forutsetninger for videre vekst. Vi skal dra nytte av kompetansen som kommer inn, og skape synergier på tvers av fagfelt når vi nå får inn 2 store industriutviklere på laget vårt.

Vi har også inngått en intensjonsavtale med Reidar Eie AS om å overta alle ansatte, kunder, og kundeavtaler. Vi skal gjøre vårt ytterste for at alle parter blir ivaretatt på en god måte, og ser de som en positiv forsterkning av laget vårt å få inn de gode folkene fra Reidar Eie AS. Vi ønsker alle involverte velkommen til oss!

Vi ser på åpningen av Ryfast som en stor mulighet for oss markedsmessig, og som et gunstig tidspunkt å gjennomføre denne styrkingen på.

Fiskå Maskin AS skal driftes som før, med samme ledelse, og samme identitet.

Med frimodighet, godt humør, og uhemmet entreprenørskap, ser vi frem til å skape gode historier for bygd og land!


Selskapsinformasjon:

BR Industrier AS
Daglig Leder: Bjørn Rygh
Driftsresultat 2018: -9.358.000
Konsern Årsresultat 2018: 291.508.000
Ansatte: 3

Brødrene Nordbø AS
Daglig Leder: Rasmus Nordbø
Driftsresultat 2018: 4.152.000
Konsern Årsresultat 2018: 46.870.000
Ansatte: 6

Fiskå Maskin AS
Daglig Leder: Jan Gaute Krogevoll
Driftsresultat 2018: 3.074.000
Årsresultat 2018: 1.545.000
Ansatte: 28

Reidar Eie AS
Daglig Leder: Reidar Eie
Driftsresultat 2018: 2.542.000
Årsresultat 2018: 1.966.000
Ansatte(konsern): 14

Kai & Anlegg AS
Daglig Leder: Kurt Oskar Solli Fossmark
Driftsresultat 2018: 367.000
Årsresultat 2018: 252.000
Ansatte(konsern): 0

A-Brygger AS
Daglig Leder: Kurt Oskar Solli Fossmark
Driftsresultat 2018: -344.000
Årsresultat 2018: -270.000
Ansatte(konsern): 4

Selskapsinformasjon hentet fra Proff.no

Hovedbilde: Fiskå Maskin

Legg igjen en kommentar