Pressemelding fra Stavanger biskop om situasjonen i Jørpeland menighet

Biskop Anne Lise Ådnøy har bestemt at sokneprest i Jørpeland menighet, Bård Boye, skal endre tjenestested. Biskop og sokneprest har inngått en avtale om fire måneders studiepermisjon fra 10. februar. Etter det skal soknepresten ha et annet arbeidssted enn Jørpeland menighet.

– Situasjonen i Jørpeland menighet har lenge vært kompleks og fastlåst, sier biskop Anne Lise Ådnøy. – Det har vært gjort mange ulike forsøk fra begge arbeidsgiverne for å bedre arbeidsmiljøet de siste årene. Når biskopen nå har brukt muligheten til å fastsette et nytt tjenestested for sokneprest Bård Boye, er jeg klar over at dette vil vekke reaksjoner i menigheten. Men etter en helhetsvurdering mener jeg likevel at dette er det mest hensiktsmessige å gjøre nå for å bidra i en låst situasjon, både av hensyn til prest og menighet.

Sokneprest Bård Boye er på sin side ikke enig i at dette er den beste løsningen for menigheten.
– Jeg har hele denne tiden ønsket å være i menigheten, og har vært glad for å være prest for de 7.000 som hører til der. Jeg tar til etterretning at biskopen har myndighet til å flytte meg, men det er på Jørpeland jeg har lyst å være prest, både for den enkelte og for hele menigheten. Jeg er takknemlig for tiden i Jørpeland, og synes vi har fått til veldig mye fint og viktig. Det er tungt for meg å ikke få lov å fortsette dette arbeidet, sier Boye.

Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes beklager at det ikke har vært mulig å komme fram til noe begge parter er enige om.
– Dette er en spesiell situasjon der det er lagt ned mye arbeid i forsøket på å enes om hva som er den beste løsningen. Bispedømmet vil fortsatt følge menigheten tett og være aktivt med i et samarbeid om å bidra til best mulig arbeidsmiljø. Vi vet at Jørpeland menighet har gode ressurser til å gå videre, sier Kraft Vistnes.

(Pressemeldingen er nøyaktig gjengitt uten redigering)