Pressemelding fra Strand kommune

Det har i dag vært avholdt et møte mellom Anne Mathilde Hanstad og  Lars Johan Tveit fra Rådhusgaten legegruppe og rådmann Ketil Reed Aasgaard og kommunalsjef levekår Anne Søvold Vikanes fra Strand kommune.

Partene er enige om videre samtaler med målsetting om å sikre fortsatt god drift av Rådhusgaten legegruppe. Utover dette har partene ingen kommentarer på nåværende tidspunkt.