Pressemelding: Innstiller Lauvvik–Oanes inntil videre

På grunn av en kraftig reduksjon i antall reisende innstiller Boreal Lauvvik–Oanes-sambandet inntil videre. Boreal beklager de ulempene dette medfører for de reisende.

Forutsetningene for sambandet er radikalt endret i og med at Ryfast-sambandet fortsatt ikke tar betalt, og nå ikke ser ut til å gjøre det før tidligst i februar 2021. Lauvvik–Oanes-produksjonen ble planlagt med den forutsetning at Ryfast skulle starte opp 1. januar 2020 med betaling.

– Myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av covid-19 rammer også sambandet, og vi ser at trafikken går betydelig ned i takt med økt koronasmitte i samfunnet. Nå forventer vi at trafikken vil falle ytterligere som følge av myndighetenes anbefalinger om hjemmekontor og å begrense unødvendige reiser, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.

På det meste ble det i januar registrert over 900 kjøretøy i sambandet på én dag, og i sommer lå antallet flere dager på mellom 600 og 700. I november er gjennomsnittet redusert til i underkant av 200 kjøretøy per dag, og i forrige uke ble det for første gang registrert under 100 kjøretøy på én dag. I løpet av de fem siste ukene har trafikken falt med 30 prosent.

– Vi har selvsagt på et tidlig stadium undersøkt mulighetene for å søke koronarelaterte kompensasjonsordninger for Lauvvik–Oanes, men det eksisterer ikke ordninger som dekker dette sambandet, sier Mathisen.

Sambandet innstilles fra og med mandag 16. november og inntil forutsetningene og rammebetingelsene for en forsvarlig drift er på plass.

– Både medarbeidere og ledelse i Boreal har jobbet på spreng for å holde driften i gang på tross av at vi har tapt betydelige summer på sambandet. Nå er trafikken så lav at vi er nødt til å innstille, sier Mathisen.

Boreal tenker langsiktig om Lauvvik–Oanes, og har helt siden oppstarten hatt en ambisjon om å elektrifisere sambandet og gjøre det utslippsfritt.

– Våre framtidsplaner for sambandet er fortsatt de samme, og dette arbeidet pågår for fullt.

Torsdag ble det klart at Miljødirektoratet har autorisert Kjerag og Preikestolen som nasjonale turiststier, og vi ser fram til å gjøre Lauvvik–Oanes til en grønn inngangsport til Ryfylke, sier Mathisen.

Boreal beklager de ulempene den midlertidige innstillingen medfører for de reisende.

– Vi vet at Lauvvik–Oanes er viktig for lokalbefolkningen, og mener at sambandet vil være et godt supplement til Ryfast under normale forutsetninger, sier Mathisen.