Pressemelding – iRyfylke støtter opp om annonsørene

iRyfylke har i lang tid jobbet opp mot lokale bedrifter med tanke på annonsering i nettavisen. I lys av koronaviruset og den krevende tiden mange av de lokale bedriftene nå er oppe i, så ønsker iRyfylke å bidra med det vi kan.

Fra og med søndag 15.mars pauser vi all fakturering av annonser på ubestemt tid.

Annonsene fortsetter som før, men betalingen stoppes. Når ordinær drift gjenopptas blir allerede fakturert periode godskrevet inn i ny fakturaperiode.

iRyfylke håper med dette å bidra positivt til de lokale, trofaste annonsørene våre.

Med vennlig hilsen,

Marius Bjørnør
Styreleder og grunnlegger
Nettavisen iRyfylke

Legg igjen en kommentar