Pressemelding: Koronasituasjonen i Hjelmeland kommune

Foto: Hjelmeland kommune

Etter at både Stavanger, Sandnes, Sola og Strand skjerpet koronareglene i sine kommune, følger nå Hjelmeland etter å strammer inn i kommunen fra mandag 16.november.

Det er økt koronavirussmitte nasjonalt, og regjeringen har satt inn kraftige tiltak som gjelder for hele nasjonen. Først og fremst sier statsministeren: – Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt.

Vi ber dere alle om å følge de nasjonale anbefalingene og reglene.

Kommunene på Nord-Jæren har innført strengere anbefalinger og forbud enn dette i en forskrift. Dette grunnet i en tydelig tendens til økt smittepress i de kommunene. Det er sannsynlig at det er noe mindre smittepress i vår kommune, men det er vanskelig å være sikker på grunn av en liten befolkning.

På bakgrunn av gjeldende situasjon i Rogaland anbefaler kommuneoverlegen og beredskapsledelsen i Hjelmeland innbyggerne å følge den samme lokale forskriften som gjelder i Stavanger og Strand, med unntak av siste punkt. Dette gjelder for Hjelmeland fra mandag 16. november og 14 dager frem.

Som en konsekvens av anbefalingen vil rådmannen i Hjelmeland

– utsette alle kulturarrangement i kommunen sin egen regi

– stenge svømmehallen for aktivitet utover det som gjelder oppvekst og helse

– anbefale kommunalt ansatte å ha hjemmekontor så langt det er mulig

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt