Protest mot bussholdeplassen i Jørpelandsvågen ble ikke hørt

Tidligere i år skrev vi en sak om at Sameie Jørpeland Brygge protesterer mot bussholdeplassen i vågen etter at rutestart og stopp er flyttet fra kaien til Direktør Sæthersgate.

Tre uker etter at kommunen mottok protesten har Sameie Jørpeland Brygge fått svar fra kommunalsjef for teknisk, Jan Leland. I svaret fra kommunen er det lite forståelse for bekymringene til sameie og brevet må regnes som rene forsvarstalen fremfor å ha forståelse for innbyggernes bekymring.

Forsvarstalen fra innbyggernes forvaltning
I brevet beskriver kommunalsjefen at årsaken til flyttingen fra kaien til Dir. Sæthersgate var for å få en mer effektiv bussrute. Leland poengterer også at de fleste bussene har kun et kort stopp i vågen og sparer tid når de ikke trenger å kjøre ut på kaien. En kan undres over om kommunalsjefen er klar over hvor bussen går, og at samtlige busser kjører ut på kaien og snur før de stiller seg opp i Dir. Sæthersgate for å starte en ny rute mot Stavanger. Les brevet her!

Leland hevder i brevet at bussholdeplassen på kaien fortsatt vil bli brukt for avganger til Forsand, ved avvikling av sjåførenes pålagte hviletid og når det er «pause» i ruteopplegget. Videre skriver Leland at busselskapet prøver også å stoppe nedenfor Tunglandsbrua for å unngå for lange opphold ved bussholdeplassen i Dir. Sæthersgate. Han mener at å bruke bussholdeplassen på kaien så vil det bli mer kjøring i nærheten av boligene i Jørpeland Brygge enn ved dagens løsning med bussholdeplass i Dir. Sæthersgate.

Kommunalsjefen svarer også på tiltale når det gjelder byggemelding av bussholdeplassen og mener at plassering av en busstopp på eksisterende vegareal er ikke en byggesak som krever egen behandling. En kan også tyde faresignaler i brevet når kommunalsjefen forteller at det arbeides med en ny reguleringsplan for Vågen. Og der vil det bli tatt stilling plassering av busstopp i Vågen. Inntil det foreligger en godkjent reguleringsplan med løsning for permanent busstopp i Vågen vil nåværende busstopp i Dir. Sæthersgate bli brukt, avslutter Leland.

Sameie Jørpeland Brygge er skuffet over kommunen
Vi har snakket med Tor Jørpeland, som er styreleder i sameie. Han startet med at de er skuffet over svaret fra kommunen.

I brevet skriver kommunen at de fleste bussen har et kort stopp i vågen, det er langt fra erfaringen vår, forteller Jørpeland. Noen står 10 -15 min, sågar står noen i 20 min. Det er en ting hva sjåførene i tilfelle får beskjed om og hva de i praksis gjør.

I brevet skriver kommunalsjefen at ved å bruke den gamle holdeplassen blir det mer trafikk rundt boligene. Det kan godt hende at det blir mer trafikk rundt boligene, men det er ikke det som forstyrrer, sier Jørpeland. Normalt er det stor trafikk foran boligblokken og er noe beboerne har lært seg å leve med. Men det som forstyrrer er når bussen stopper akkurat der den nye holdeplassen er plassert. Denne plassen er ca 10 m fra soverommet til noen av leilighetene. De våkner for hver buss som stopper, uttrykker Jørpeland oppgitt.

Noen busser blir også stående med motoren i gang og noen stopper motoren. Stoppes motoren beskriver Jørpeland det som et høyt puff når luften fra bremsene slippes ut. Å sove med vinduet åpent kan en bare glemme nå, etter at bussholdeplassen er flyttet, legger han til.

Kommunen hevder også at en bussholdeplass ikke trenger å byggeanmeldes. Dette må Jørpeland si er merkelig når private må byggeanmelde alt som har med utkjørsler på veier å gjøre. Hvorfor må ikke da en endestasjon/holdeplass for buss byggeanmeldes, lurer Jørpeland på.

Det er også forunderlig at kommunen har gått med på dette, uten å tenke på innbyggernes ve og vel, sier Jørpeland.

Jørpeland sier at all selvfølgelig kan gjøre en feil, men at en ikke kan gå tilbake på feil avgjørelser når en får forelagt konsekvensene, er svært skuffende!

Sameie har sendt saken til Fylkesmannen for uttale i forbindelse med at kommunen opprettet en bussholdeplass blant boliger uten å byggemelde dette.

Legg igjen en kommentar