Rådmannens julebrev – Takker for innsatsen i året som har gått

Også i år sendte Rådmann Ketil Reed Aasgaard en julehilsen til kollegaer i Strand kommune. I år er det spesielt fem ting som trekkes frem som viktige hendelse,  Preikestolen, Ryfast, Nye Tau skole, Tau Autonomy Center og budsjettet for 2020.

Rådmannen takker alle for den store innsatsen de legger ned for at hver dag skal bli en god dag for barn, ungdommer, voksne og eldre i Strand kommune. Han retter en ekstra takk til de som arbeider på helligdagene for å gi god omsorg til innbyggerne i julen.

Foto: Wikimedia, Christoph Berger

Preikestolen med store deler av nordsiden av Lysefjorden og rundt 170 innbyggere blir en del av Strand kommune fra nyttår. Administrasjonen har gjennom 2019 arbeidet med Forsand for at grensejusteringen skal gå så smertefritt som mulig for kommunens nye innbyggere. Rådmannen skriver også at kommunen sammen med blant andre Preikestol Stiftelsen og Reiseliv Ryfylke, legge tilrette for at næringslivet i Strand kan utnytte inntektspotensialet som turisttrafikken til Preikestolen representer, på en bedre måte enn i dag.

I brevet trekker også rådmannen frem åpningen av Ryfast 30. desember. For Strand innebærer dette en ny tid, samtidig som ingen med sikkerhet kan si hva dette vil bety for kommunen. Rådmannen undrer om mange kommer til å flytte til Strand etter åpningen. Kommer mange til å flytte til Strand? Vil Strand bli mer attraktiv som næringskommune? Vil Strand bli en enda mer integrert del av arbeidsmarkedet på Nord-Jæren? Rådmannen påpeker at kostnader forbundet med bruk av tunnelene vil spille en rolle for de fleste. Unasett, mener rådmannen at vi går en spennende tid i møte.

Den 11. november åpnet ordfører Irene Heng Lauvsnes og rektor Solfrid Norland nye Tau skole med barneskole, flerbrukshall, bibliotek, egen scene med mer. Rådmannen skriver at skolen har blitt et praktfullt skole- og kulturbygg og et nytt landemerke på Tau, som elevene har omfavnet fra første dag. Snart går kommunen også i gang med byggingen av nye Fjelltun skole på Jørpeland, som på samme måte som nye Tau skole, vil løfte Strandaskolen og Strandasamfunnet – både i kvalitet og stolthet, skriver rådmannen.

Rådmannen skriver også at det skjer spennende ting i Nordmarka. Bruken av droner er i rivende utvikling. Leverandørene av droner har et behov for områder hvor det kan utføres testing, demonstrasjon og trening med droner både i havrom og luftrom. Det er få steder i verden hvor det finnes krevende klima, gode bunnforhold og dybde nær en kai og med relevant infrastruktur i umiddelbar nærhet. Men dette finnes i Nordmarka og arbeidet med å få etablert dronesenteret, som har fått navnet TAC eller Tau Autonomy Center, er i full gang, skriver rådmannen. Strand kommune er med i flere viktige roller; som søker av rammetillatelse for bruk av havrommet ved Nordmarka til testing av undervannsteknologi, som grunneier og som ansvarlig for fjerning av installasjoner på havbunnen når de ikke lenger skal brukes. Vi ser store muligheter for eksisterende og nytt næringsliv i Strand knyttet til drift og utvikling av Tau Autonomy Center, mener rådmannen.

Krevende budsjett
Rådmannen skriver at årets budsjettprosess har vært preget av stramme statlige rammer på inntektssiden og lite handlingsrom på kostnadssiden. Dette skyldes ikke minst at Strand kommune har valgt et ambisiøst investeringsprogram innen skoler og idrettsanlegg. Dette medfører igjen at stadig større deler av inntektene går med til å betale renter og avdrag på gjeld. Da blir det mindre igjen til å utføre andre oppgaver.

Dette skjer samtidig med at staten pålegger kommunesektoren flere oppgaver. Før eller senere støter vi på grenser for hva kommunene kan løse av oppgaver innenfor de økonomiske rammene vi har tilgjengelig, skriver rådmannen videre. Dette innebærer at kommunen må gå fra en tid hvor kommunen skal løse alt, til en tid hvor kommunen løser oppgaver sammen med andre eller hvor andre overtar oppgavene. Vi må være forberedt på at organisasjonens størrelse må tilpasses de oppgavene som skal løses og de pengene vi har til rådighet, utdyper rådmannen.

Foto hovedbilde: Strand kommune

Legg igjen en kommentar