Rapport fra Statens Vegvesen – Skredsikringsbehov i Ryfylke

Statens Vegvesen publiserte torsdag en rapport hvor de har kartlagt skredsikringsbehovet på riks- og fylkesvei i Norge. Rapporten er en del av grunnlagsarbeidet for Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.

I rapporten er det flere skredpunkt i Ryfylke, både på riks- og fylkesveier. Derimot er det ingen skredpunkt i Strand kommune. I Suldal kommune er det hele 16 skredpunkt registrert på bare på Rv. 13 og 27 skredpunkt totalt i kommunen.

Skredsikring ved Rv. 13, Lauvik i Suldal/Rogaland. Foto: Agnes Selma Haker, Statens vegvesen

Forsand kommune (Nye Sandnes)
På fylkesvei 4634 ved Espedalsstranda er det registrert to skredpunkt i middels skredfaktorkategori. I rapporten ligger dette som to korte strekninger på henholdsvis 600 meter og 200 meter. Planlagt tiltak er fanggjerde med en estimert kostnad på 50 millioner.

Hjelmeland kommune
I Hjelmeland er det i rapporten flere skredpunkt både på riksvei og på fylkesvei.

– Rv. 13 Melkeråna (skredfaktorkategori Høy)
– Rv. 13 Knutsvik (skredfaktorkategori Lav)
– Fv. 4678 Hegrefjellet (skredfaktorkategori Lav)
– Fv. 4702 Sildafjelltunnel øst og vest (skredfaktorkategori Lav)
– Fv. 4678 Døvika (skredfaktorkategori Lav)

(For skredpunkt Sildafjelltunnel øst og vest samt Døvika er det ikke utarbeidet kostnader eller tiltak.
For Rv. 13 Knutsvik er det heller ikke utarbeidet kostnader eller tiltak)

Fv. 4678 Hegrefjell er kostnadsestimert til 20 millioner og tiltaket skal være isnett.

Rv. 13 Melkeråna er kostnadsestimert til 1,7 milliarder og skal løses med tunnel mellom Melkeråna og Årdal. Løsningen er vedtatt av departementet. Alt. løsning med kun skredsikring er estimert til 915 mill. kr.

Andre ryfylkekommuner
I Suldal kommune er det listet opp totalt 16 skredpunkt på Rv. 13 hvorav 12 med lav skredfaktorkategori, to med middels og 2 med høy skredfaktorkategori. For fylkesveier i Suldal er det listet opp 11 skredpunkt i kommunen hvorav tre med middels og 8 med lav skredfaktorkategori.

I Suldal er det største sikringsprosjektet tunnelen som planlegges mellom Lovraeidet og Rødsliane. Tunnelprosjektet sikrer også Lovrebakken 1 og 2. Og for å få fullgod sikring bør Rødsliane 1 sikrest samtidig. Prosjektet er kostnadsestimert til 820 millioner kr.

I Sauda kommune er det listet opp totalt syv skredpunkt hvorav tre har middels skredfaktorkategori og fire med lav skredfaktorkategori.

Legg igjen en kommentar