Redusert åpningstid i barnehagene utsettes ytterligere

Det har blant mange vært usikkerhet rundt dette med redusert åpningstid i de kommunale barnehagene i Strand etter at vi først meldte om dette i november i fjor.

I det politiske vedtaket heter det at redusert åpningstid i de kommunale barnehagene skulle innføres fra august 2020.

Til levekårsutvalget tirsdag forrige uke hadde rådmannen forberedt en sak om å utsette redusert åpningstid til januar 2021. I mellomtiden skulle administrasjonen gå sammen med de private barnehagene og kartlegge en felles redusert åpningstid blant alle kommunens barnehager.

I levekårsutvalget la Høyres Kari Førland Lauvsnes frem et alternativt forslag til vedtak. Bakgrunnen var at politikerne følte det var for kort tid å få noe merkbar effekt og hun ønsket at levekårsutvalget skulle evaluere de foreslåtte åpningstidene før de ble iverksatt.

Høyres alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt og lyder:
Rådmannen igangsetter en prosess sammen med de private barnehagene for å vurdere mulighetene for like åpningstider. Åpningstidene evalueres og legges frem for levekårsutvalget i første møte i 2021.

Dette betyr at et eventuelt forslag til redusert åpningstid legges frem for levekårsutvalget i første møte i 2021. Dersom de foreslåtte tidene da vedtas er det uvisst om disse da innføres i det påbegynte barnehageåret eller påfølgende barnehageår.

Legg igjen en kommentar