Regel til hodebry for lokal drosjeaktør

Forbrukertilsynet sendte tidligere ut brev til alle de syv drosjesentralene i Oslo for å orientere om endringene i prisopplysningsforskriften som trådte i kraft i fjor. Samme brev vil snart gå ut til resten av landets sentraler.

Kort forklart er regelen at forbrukerne skal få et pristilbud for sin reise hver gang de bestiller en drosjetur. Viser det seg at taksameterprisen er lavere enn pristilbudet, er det denne som skal betales. Forbrukeren skal alltid betale laveste pris, og ikke betale mer enn pristilbudet.

Jo Gjedrem, avdelingsdirektør for transport  i Forbrukertilsynet.

Forbrukeren skal få pristilbudet uoppfordret når han inngår avtale om reisen. Bestiller du på telefon hos drosjesentralen skal du få pristilbudet der. Det samme gjelder bestilling på nett eller via app. Praier du drosje på holdeplass eller på gaten, er det sjåføren som skal gi deg tilbudet.

– Vi har inntrykk av at denne regelen i liten grad praktiseres av bransjen, derfor sender vi nå ut denne orienteringen, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Lokal taxisentral slik med regelverket
Strand Taxi SA, med sine 7 drosjeløyver, er eneste godkjente sentral i Strand kommune. Daglig leder i Strand Taxi SA, Asbjørn Pedersen, sier at det er håpløst og leve opp til dette. Vi har hatt drosje i over 100 år, men poltikerene lager et lovverk med frislipp, og må deretter lage en nytt lovverk for og beskytte kunden for et håpløst frislipp. Dette er i seg selv tragisk og dårlig håndtverk fra poltikerene sin side.

Han er redd dette kommer til og øke krangling og påstander i drosjen. Samtidig vil det være en stor belastning på sjåføren og mase om kunden ønsker makspris.

Strand Taxi SA er underlagt det som kalles maksimalprisregulering. Dette vil si at maksprisen som kan tas for de forskjellige drosjetjenestene er regulert i forskrift. Mens det feks i Stavanger er frie priser og hver enkelt sentral kan fastsette sine egne priser. Pedersen har stilt spørsmålet flere ganger til Norges Taxiforbund om hvordan kan dette håndheves i lovelig former i distriktene som kjører under maksimalprisforskriftene. Sentralene som er under denne forskriften kan ikke tilby priser over det som er regulert i forskriften.

TaxiFix appen
Strand Taxi SA bruker også appen TaxiFix. Appen som er utviklet av CenCom AS som i hovedsak driver med taksametersystem er et datterselskap av Oslo Taxi SA.

Appen fungerer som en booking/bestillingsapp. Pedersen sier at alle i Strand og Forsand kan bruke appen, det kan legges inn kreditt kort og få kvittering på mail etter turen er slutt om det legges inn info på appen

Men per i dag vil ikke appen tilby maxpris på turen, dette arbeider Pedersen nå med og få på plass.

Tidligere har problemstilling vært at utvikleren har problemer med å tilrettelegge for kjøringer under maksimalprisforskriften.

Norges Taxiforbund
iRyfylke har snakket med mediekontakt i Norges Taxiforbund Atle Hagtun som forteller at han er kjent med problemstillingen til Strand Taxi.

Han bekrefter at alle sentraler uavhengig av om de er underlagt maksimalprisforskriften må gi pristilbud. Hvorfor CenCom har problemer med å tilpasse dette i appen er han usikker på.

Hagtun forteller også at alle sentraler og sjåfører har enkel tilgang på TaxiKalkulatoren.no som gir en nøyaktig pris basert på fra/til adresse og hvilke sentraler som kan tilby turen. Prisene her skal stemme overens med de gjeldende prisene som sentralene opererer med også de som må følge maksimalprisforskriften.

Han forstår selvsagt at dette kan være tidkrevende for sjåførene. Men dersom bestillinger kommer via sentralen og blir tildelt sjåførene så er det raskt å beregne pris i kalkulatoren mens kunden er på telefon.

One Comment

Legg igjen en kommentar