Regjeringen oppfordrer til lokale smitteverntiltak om nødvendig

På gårsdagens pressekonferanse orienterte regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om lokale tiltak som kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette.

Ved lokale smitteutbrudd skal kommunene, sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vurdere innstramminger av de nye nasjonale tiltakene og behovet for egne tiltak basert på rundskrivet fra regjeringen. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak forsterkes ytterligere:

• Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

• Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen.

• Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

• Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

• Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22:00.

• Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).

• Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.

• Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.