Regjeringen stenger kranene, begrenser idretten og arrangementer nok en gang for å hindre smittespredning

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

– Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Påskeferien fører også til økt risiko for smittespredning fordi mange kan komme til å reise mer enn de pleier og treffe flere enn de pleier.

– De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav. Der smitten er høy – som i Oslo, Viken, Salten og Haugalandet – har vi allerede svært strenge tiltak, sier Høie.

– Vi ser nå at de mer smittsomme virusvariantene dukker opp på steder der det knapt har vært et eneste smittetilfelle. Vi ser at et enkelt tilfelle veldig raskt fører til større utbrudd, og at de mer smittsomme variantene av viruset bidrar til mer alvorlig sykdom og er vanskeligere å stoppe. Det erfarer kommunene som nå over tid har prøvd å slå ned smitten med kraftfulle tiltak. Vi må unngå at stadig større deler av landet kommer i samme situasjon etter påske. Derfor er det nødvendig med enda strengere nasjonale tiltak nå, understreker Høie.

500 millioner kroner til bedrifter som blir rammet

– Vi vet at disse tiltakene igjen vil ramme arbeidsplasser, spesielt i hotell- og restaurantnæringen. Derfor kommer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til å øke den eksisterende kommunale ordningen for å kompensere bedrifter som er rammet med 500 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de 750 millioner kronene som står igjen i ordningen.

  • Les de nasjonale anbefalingene her!

  • Les de nasjonale forskriftsfestede reglene her!