Regjeringen vil dekke kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing

Nikolai Astrup Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

– Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i et brev til alle landets kommuner.

I brevet som ble sendt fredag, roser de kommunene for den formidable innsatsen de har gjort for å stanse smittespredning.

– De fremste i kampen om å slå ned smitten er nå kommunene. Kommunene som har opplevd smitteutbrudd har gjort en kjempeinnsats med å håndtere dem. Fordi kommunene har vært raske til å innføre lokale tiltak, og tatt klare grep, har vi beholdt kontrollen, påpeker Høie.

Han roser også kommunenes arbeid med å øke testkapasiteten etter sommeren. Det har bidratt til at mange flere testes og dermed til kontroll over smittespredningen.

– For å sikre oss innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene, sier Astrup.