– Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og i de siste ukene har smittetallene gått opp. Vi er bekymret for konsekvensene hvis mange reiser og møter mange andre personer i påsken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Smittesituasjonen følges nøye, og tiltakene kan bli endret på kort varsel.
Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i Norge gjelder også i påsken. Reiser til utlandet frarådes, med mindre det er strengt nødvendig.

– Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn. Vi anbefaler da å gjøre innkjøpene på forhånd, unngå kollektivtransport hvis det er mulig og å holde avstand til andre, sier Høie.

Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du dra hjem. Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme. Personer som bor i områder med mye smitte, for eksempel Oslo, bør unngå å dra på hotell og overnattingssteder der mange samles.

– Vi anbefaler at alle har færre kontakter enn vanlig og at møter og aktiviteter skjer mest mulig utendørs, sier Høie.

Gudstjenester og andre religiøse markeringer en viktig del av påsken for mange. Folk kan delta på gudstjenester og religiøse arrangement der de bor, men bør unngå slike samlinger utenfor egen kommune.

Les alle anbefalingene for påsken her