Reiselivet i Ryfylke har hatt en strålende sommer

Nylig sendte Reisemål Ryfylke en orientering til ordførere og rådmenn i Ryfylkekommunene Strand, Forsand, Hjelmeland, Suldal og Sauda. I orienteringen går de gjennom reiselivet og spesielt gjestedøgn i Ryfylke i sommer.

Sommersesongen (juni-august) samlet kommersiell overnatting i Ryfylke:
En samlet økning på 3 %, skriver Reisemål Ryfylke. Det som overrasker er at våre norske gjester er tilbake med +12 % mens våre utenlandske gjester har en nedgang på -2,4 % fra fjoråret, skrives det videre..

Totalt så langt i år har det hvert en økning på 5 %. Det er opp 10 % på norske gjester, og stabilt på utenlandske gjester. Tyskland er det største utenlandsmarkedet, med Nederland og Danmark på de to neste plassene. I utviklingen til ferie & fritids markedet fra 2010-2018, peker også pilene jevnt og trutt oppover.

Målet er å nå 300.000 gjestedøgn for 2019, noe som er svært realistisk, i følge Reisemål Ryfylke.

Airbnb har vokst mest i sommer
Det er første gang Reisemål Ryfylke presenterer gjestedøgn gjennom Airbnb og de viser ekstremt store tall.

Ferske tall viser 53 438 solgte gjestedøgn via Airbnb i juni, juli og august i år. I følge Reisemål Ryfylke er dette en økning på svimlende 41 % fra samme periode i fjor og ny rekord for sommeren på Airbnb utleie i Ryfylke.

Samlet sett av alle kommersielle gjestedøgn, utgjør Airbnb 33 % av markedet i Ryfylke. Og på nasjonalt nivå er det en økning på 22 %.

Kommunevis fordeling og økning Airbnb 2018-2019:
1. Strand + 27 %
2. Suldal +94%
3. Hjelmeland +45%
4. Forsand + 23 %
5. Sauda. + 62%

Reisemål Ryfylke mener dette er oppsiktsvekkende for reiselivet, dette er tall som viser at delingsøkonomien er kommet for å bli på godt og vondt og markedet vokser raskt.

Selv om det er en formidabel økning i overnattinger via Airbnb er det for Ryfylke sin del positivt. En stor del av de som benytter seg av Airbnb, oppholder seg lengre i regionen og legger igjen mye penger lokalt, både på servering og handel men også på aktiviteter, heter det videre i orienteringen.

Reisemål Ryfylke mener det er viktig at kommunene er klar over tallene og hvilke regler som gjelder ved utleie.

Utleie via Airbnb
Fra og med inntektsåret 2018 er det vedtatt egne skatteregler for såkalt korttidsutleie i egen bolig. Leier du ut din egen bolig eller en del av den mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. (Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt).
Les mer om skattereglene her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/korttidsutleie-av-bolig-og-fritidseiendom/skatteregler-2018/.

(artikkel utarbeidet på bakgrunn av orienteringen fra Reisemål Ryfylke)

Legg igjen en kommentar