Reiselivsplanen for Strand Kommune – Fakta og dokumenter

Etter vår artikkel om Solspeilet som ble utelatt fra reiselivsplanen til Strand Kommune, var det flere som medelte at de ikke var kjent med innholdet. Vi har derfor laget en informativ artikkel med henvisning til de enkelte behandlingene av reiselivsplanen i kommunen.

Reiselivsplanen

Reiselivsplanen for Strand kommune ble første gang behandlet i Formannskapet 6.feb 2019 under sak 004/19. Det var flere av formannskapets medlemmer som tok til ordet og ønsket en mer konkretisering av blant annet ansvarsforhold mm. Alf Henning Heggheim (SP) kalte tiltaksplanen i reiselivsplanen for syltynn og ønsket mer konkretisering av tiltak samt inndeling av tiltak på kort sikt og lang sikt. Samtlige partier uttrykte positivitet til at kommunen nå endelig kan få på plass en reiselivsplan.

Skjermbilde: KommuneTV

Førstegangsbehandlingen i Formannskapet 6.februar 2019 kan ses på KommuneTV her: https://strand.kommunetv.no/no/archive/153/case/5728

Nå skal sant sies at ved et søk på stikkord «Reiselivsplan» på kommunens KommuneTV portal så finnes det behandling av en Reiselivsplan helt tilbake til kommunestyret 30.okt 2013. Den gang talte Høyre sterkt for at en reiselivsplan måtte utvikles i sammen med øvrige kommuner på Nord-Jæren.

Andregangsbehandlingen
Reiselivsplanen kom deretter til andregangsbehandling i Formannskapet 5.juni. Her påpekte Astrid Norland fra Krf at det på tiltaksplanen sto Strand Kommune på vel mye. Hun hadde ønsket at Reisemål Ryfylke, Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling var nevnt på ansvarlige under de tiltakene som var i deres ansvarsområde.

Andregangsbehandlingen i Formannskapet 5.juni 2019 kan ses på KommuneTV her: https://strand.kommunetv.no/no/archive/168/case/6685

Skjermbilde: KommuneTV

Sistegangsbehandling i Kommunestyret
Allerede onsdag 19.juni fikk kommunestyret saken om reiselivsplanen på bordet. Her stilte Kristin Sølvberg Ur (Frp) spørsmål ved om hvorfor Solspeilet ikke var en del av reiselivsplanen. Her svarte Rådmannen v/Næringssjef Tor-Arne Johnsen at det i utviklingen av reiseplanen var vektlagt sentrale utviklingstrekk og at det heller ikke var kommer innspill ang Solspeilet i høringen. Vedtaket ble slutningsvis enstemmig vedtatt.

Sistegangsbehandling i Kommunestyret 19.juni 2019 kan ses på KommuneTV her: https://strand.kommunetv.no/no/archive/170/case/6890

Skjermbilde: KommuneTV

 

Her kan du se siste versjon av Reiselivsplanen, strategi og tiltak:
Reiselivsplan for Strand
Reiselivsplan – Strategi
Reiselivsplan – Tiltak

Legg igjen en kommentar