Resten av skolene åpner i løpet av neste uke

På dagens pressekonferanse fra regjeringen opplyses det om at det blir ytterligere åpning av skolene fra og med mandag neste uke. Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern.

Dette gjelder resten av grunnskolen 5-10.klasse samt videregående og universitet/høyskole.

Skolene har blitt informert fra 20.april om at de må forberede seg kort frist til å åpne. Kommunene må sammen med skolene finne når det er mest forsvarlig å åpne, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Lokale tilpasninger

– Det er rom for å gjøre lokale tilpasninger, for eksempel ved bruk av alternative lokaler, uteskole og at ikke alle elever er tilstede samtidig. Det kan være nødvendig å tilpasse oppmøtetidspunkt, for å redusere belastning på kollektivtrafikk og skyssordninger. Men hvis ikke alle kan være der samtidig, skal likevel alle elever få et regelmessig tilbud på skolen. Skolen må også vurdere hva slags opplæring de skal få når de er hjemme, sier Melby.

De viktigste rådene er fortsatt at syke elever holder seg hjemme, at kravene til renhold og hygiene overholdes, og at elevene så langt det er mulig oppholder seg i faste grupper (kohorter).

De yngste og de med særlig behov skal prioriteres

Tilpasningene skal ikke gå utover heltidstilbudet som allerede gis til elevene på 1.-4. trinn.

– De yngste elevene har dårligere utbytte av hjemmeundervisning. Derfor er det riktig å prioritere disse elevene. Det samme gjelder elever på andre trinn som har et særlig behov for et tilbud på skolen hver dag, sier Melby.

Reviderte smitteveiledere:
Barnehagen
Barneskolen
Ungdomsskolen og videregående skole

Voksenopplæringen åpner også

Voksenopplæringen og opplæring for deltakere i ordningene etter introduksjonsloven kan også åpne i uke 20.

– For mange innvandrere er voksenopplæringssentrene en viktig arena for integrering. Stengte sentre er særlig uheldig for de som ikke har utbytte av hjemmeundervisning på grunn av språkvansker eller lave digitale ferdigheter. Derfor er det veldig bra at de får et opplæringstilbud å gå til igjen, sier Melby.

Saken oppdateres fortløpende