Riksveg 13 ved Målandsdalen stenges onsdag

Riksveg 13 mellom Stavanger og Hjelmeland blir onsdag 13. januar stengt en time på grunn av fjellsikring.

Det er ved Målandsdalen at sprengingsarbeidet finner sted en gang mellom klokken 09.00 og 14.00.

– Bilistene må forberede seg på at vegen blir stengt én time i forbindelse med sprengingen, sier byggeleder Rowan Zwart i Statens vegvesen.

Videre sikringsarbeider vil pågå i ukene som kommer. Trafikk vil dirigeres forbi arbeidstedet i perioden.