Rødt ønsker leksefri skole i Strand kommune

Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid, mener Åsbjørn Fjelde Kleven i Rødt Strand. Og i levekårsutvalget tirsdag neste uke legger han frem en interpellasjon hvor han vil ha med politikerkollegaer på å gjøre Strandaskolen leksefri allerede i 2021.

Kleven presiserer at Rødt ikke bare syns at lekser er teit eller at det handler om å være lat. Han mener lekser er unødvendig fordi lekser har liten eller ingen læringseffekt, og for de som er dårligst på skolen er leksetvangen til og med ødeleggende.

I levekårsutvalget tirsdag neste uke foreslår derfor Kleven følgende vedtak Det settes i gang et arbeid i admin (red.anm. administrasjonen) og skolene med mål om at Strand Kommune sine skoler starter som en leksefri skole etter sommerferien 2021. Dersom han får med seg flertallet vil det i såfall gå mot leksefri skole allerede etter sommeren.

Les hele interpellasjonen her

Vi i Rødt synes ikke att lekser bare er teit, eller att dette handler om å bare være lat og ikkje gjør Lekser.

Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid. Det er unødvendig fordi lekser har liten eller ingen læringseffekt, og for de som er dårligst på skolen er leksetvangen til og med ødeleggende. Det er urettferdig fordi karakterer går i arv når foreldre må fungere som hjelpelærere. Og det stjeler ungdoms fritid, fritid ungdom kunne ha brukt på fotballbanen, i svømmehallen, på tur i skogen, biblioteket eller på bandrommet. FORDI LÆRING SKJER HEILE TIDEN! Men skole arbeid passer best på skolen.

Rødt vil ha leksefri skole, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler allerede. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser.

Forslag til vedtak; Det settes i gang eit arbeid i admin og skolene me mål om att Strand Kommune sine skoler starter som en leksefriskole etter sommerferien 2021