Rødt ønsket lengre åpningstid i SFO men fikk ikke gehør

Foto: Stein J Bjørge

I gårsdagens levekårsutvalg hadde Åsbjørn F. Kleven(R) en interpellasjon hvor han tok til orde for å reversere den avkortede åpningstiden i SFO i kommunen. Årsaken til interpellasjonen er at Kleven har vanskelig for å forstå hvor dette spørsmålet kommer fra og hva hensikten med å innskrenke åpningstidene. Forslaget som ble fremmet falt med 4 mot 5 stemmer. Det var Ap, Sp og FrP som stemte med Rødt i saken.

Vis dette skulle være et Covid-19 tiltak på noen måte, så er behovet for foreldrene fremdeles til stede og det må heller legges til rette på SFO for å opprettholde Covid-19 tiltakene og samtidig opprettholde holde et godt tilbud, sa Kleven.

Rødt forstår godt at foreldre finner det snodig at Tau og Resahaugen gjør forskjell, men det er en nødvendighet når det kommer til arbeid med barn og foreldre. SFO må etterstrebe og imøtekomme forskjellige behov og spesielt i disse tider. I videre arbeid med brukere og foreldre må det komme tydeligere beskjeder med grunnlag og argumentasjon for å opprettholde forståelse for eventuelle tiltak og løsninger. SFO og skolene skal ha som mål å etterstrebe og opprettholde ordinære åpningstider.

Kleven(R) la frem følgende forslag til vedtak i møtet:

– Åpningstidene på Resahaugen SFO 06:30-0800 og fra endt skoletid til 16:30 alle dager med unntak av torsdag hvor det er halv dag på skolen og SFO supplerer behovet i skoletiden slik som før.

– Åpningstider for Tau SFO 06:30 til skolestart og fra endt skoletid til 16:30

– Det er underforstått at Covid-19 tiltakene er midlertidige, og kan også ramme SFO og skolens åpningstidene hardere eventuelt stenges om nødvendig. Men som gitt så skal disse åpningstider etterstrebes.

Utvalgsleder Sveinung Langvik(H) svarte at spørsmålet fra Interpellanten peker på at åpningstidene i SFO nå er redusert. Dette vil kunne medføre praktiske problemer for foresatte til barna. Dette er en omlegging av tjenestetilbudet og er normalt en politisk sak. Slik jeg forstår argumentasjonen i dette tilfellet er dette et midlertidig tiltak knyttet til smittevern, sa Langvik.

Rektorene ved Tau og Resahaugen skole, i samarbeid med SFO-lederne, har kommet frem til at det er ønskelig med reduserte og like åpningstider. De nye åpningstidene på både Tau og Jørpeland er nå 07.00-16.00.

Det er et sterkt ønske om å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til brukerne ved SFO-ene, samtidig som en klarer å ivareta smittevernkrav og de ansatte. SFO-lederne er i dialog med sine brukere, og foresatte som har behov for å ha elevene ved SFO-en etter klokken 16:00 blir bedt om å kontakte sin SFO. Begge SFO-ene ønsker å vise fleksibilitet i tilbudet sitt, la Langvik til.

Langvik avsluttet med å si at oppsummere så er reduksjon i åpningstid midlertidig og knyttet til smittevern. Slike vurderinger det vanskelig for oss i levekårsutvalget å overprøve, mente Langvik.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt