Rogaland Fylkeskommune fastholder på kaileien

I samferdselsutvalget i Fylket onsdag formiddag ble det tidligere nevnte brevet fra Rogaland Fylkeskommune til Boreal Sjø tatt opp som en orienteringssak.

Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling forklarte medlemmene i utvalget at innkreving av kaileie i Høgsfjordsambandet ikke er brudd på likhetsprinsippet. Det ble også forklart at grunnen til at dette kun gjelder kommersielle samband er at de samband som er subsidiert fra fylket så handler det om regnskapsmessig kosmetikk. Rogaland Fylkeskommune har ikke behov for å betale seg selv for bruk av sine kaier, da flyttes bare pengene innad i regnskapet.

Kapitalkostnad ble også diskutert. Dette var det flere partier som mente ikke var en reell kostnad for fylket og påpekte at kaileien kun måtte være reelle kostnader forbundet til drift av kaianleggene. Dette ble avvist av Heinzerling som også har diskutert dette med fylkesadvokaten.

Det blir med andre ord ingen reduksjon i kaileien fra Rogaland Fylkeskommune.

Legg igjen en kommentar